Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Suchowska - Nasi Absolwenci

Ukończyła wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując 10 lipca 1984 roku tytuł magistra prawa. W okresie od 1.09.1984 do 2.10.1986 roku odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, zakończoną egzaminem sędziowskim. Obecnie jest Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Z dniem 3.10.1986 roku mianowana została asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i przydzielona do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chorzowie. 1.10.1988 roku objęła stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie. W okresie od 9.03.1995 do 3.02.1998 roku zajmowała stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 4.02.1998 r. objęła urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od początku pracy orzeka w sprawach karnych. W Sądzie Apelacyjnym w Katowicach pełniła funkcję wizytatora do spraw karnych, wiceprezesa sądu, a od 2014 roku jest Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

return to top