Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bernard Błaszczyk - Nasi Absolwenci

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Od 1 lutego 2012 roku do 2018 roku pełnił funkcję regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W latach 1972-1980 pracował w urzędach miejskich Świętochłowic i Katowic, następnie przez dziesięć lat, do 1990 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1991 do 1995 roku podsekretarz, sekretarz stanu i Kierownik Resortu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1996-1997 konsul generalny RP w Ostrawie. W rządzie Jerzego Buzka, od 1998 roku, pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W latach 2001-2006 radca minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Pradze, po powrocie do Polski powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2008-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialny między innymi za horyzontalne sprawy dotyczące energii odnawialnej, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami. Autor wielu publikacji z dziedziny ochrony środowiska. W 2001 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litewskiej.

return to top