Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jan Malicki - Nasi Absolwenci

Skończył polonistykę na Uniwersytecie Śląskim, od 2003 roku jest profesorem zwyczajnym, pracownikiem Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu na Wydziale Filologicznym.

W latach 1991-2018 na stanowisku dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, liczącego się w kraju i za granicą ośrodka naukowo-kulturalnego. Przewodniczy licznym radom bibliotecznym, kulturalnym i artystycznym. Był przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i jest członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członkiem Zespołu ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktor naczelny „Guliwera. Czasopisma o książce dla dziecka”, „Śląskich Miscellaneów” (PAN), „Folia Scientica Bibliothecae Silesianae”. Zainteresowania badawcze Jana Malickiego koncentrują się wokół baroku i literatury śląskiej.

Znakomity dydaktyk, promotor i recenzent wielu prac dyplomowych, przewodnik na drodze naukowej kilku pokoleń studentów i doktorantów. Autor wielu monografii, m. in. Słowa i rzeczy: twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej (1981), Mity narodowe. Lechiada (1982) oraz Legat wieku rycerskiego: studia staropolskie dawne i nowe (1989) oraz prac edytorskich, m.in. Legenda o św. Jadwidze (2012). W latach 1982-1985 prodziekan, a w latach 1987-1990 dziekan Wydziału Filologicznego UŚ.

Wielokrotnie wyróżniony za działalność naukową i dydaktyczną, m.in. przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki, JM Rektora UŚ. Laureat nagrody „Lux ex Silesia” przyznanej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia (2011), Śląskiego Szmaragdu przyznanego przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusza Szurmana (2009), Lauru Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1999), Platynowego (2013) i Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji (1998), Nagrody im. Z. Glogera, W. Korfantego, K. Miarki, J. Ligonia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009), Medalem im. Prof. Janusza Groszkowskiego (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Medalem „Bene Merentibus” Stowarzyszenia Architektów Polskich, Laską Skautową (ZHP), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Członek honorowy Business Centre Club, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (Oddział Śląski), Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki.

return to top