Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jarosław Kaleta - Nasi Absolwenci

Insp. Jarosław Kaleta w 1991 roku ukończył studia na Wydziale Techniki (obecnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), na kierunku nauka o materiałach, natomiast w 2004 roku podyplomowe studia na Wydziale Nauk Społecznych, na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. W 1993 roku ukończył szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a w 1996 roku Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, gdzie został mianowany na pierwszy stopień oficerski podkomisarza Policji. W latach 1992-1998 pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Mysłowicach, a od 1998 roku w Ośrodku Szkolenia Policji KWP w Katowicach na stanowisku młodszego wykładowcy. W latach 1999-2000 był wykładowcą, a następnie starszym wykładowcą Zakładu Prawa Szkoły Policji w Katowicach. Od 2000 roku kontynuował służbę na stanowisku kierownika Zakładu Prewencji Szkoły Policji w Katowicach. 1 lipca 2006 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, odpowiedzialnego za sprawy dydaktyczne. W latach 2011-2016 zajmował stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Od maja 2016 jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu. W 2018 roku otrzymał generalski stopień.

W roku 2008 został wyróżniony Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2009 roku otrzymał Brązowy Medal „Za długoletnią służbę”, w roku 2011 Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”, natomiast w 2013 roku Srebrny Medal „Za długoletnią służbę”. Ponadto wyróżniony: medalem „Pro Patria”, Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Medalem „Za zasługi dla Policji Czeskiej”.

return to top