Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jerzy Illg – Nasi Absolwenci

Absolwent Filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, redaktor, wydawca, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Od 1983 roku redaktor, a od 1992 redaktor naczelny wydawnictwa Znak. W roku 1968 uczestniczył w pierwszych zlotach polskich hippies.

W latach 1974-1983 był pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego UŚ. W stanie wojennym z przyczyn politycznych wyrzucony z UŚl, co dziś poczytuje sobie za uśmiech losu. Przed 1989 rokiem publikował w pismach drugiego obiegu i emigracyjnych.

W 1986 zorganizował w swoim katowickim mieszkaniu międzynarodową konferencję o Milanie Kunderze. Przeprowadził i opublikował w polskich i zagranicznych pismach („Res Publica”, „Tygodnik Powszechny”, „NaGłos”, „Lettres Internationales”, „Corriere della Sera”) szereg wywiadów, między innymi z Wisławą Szymborską, Czesławem Miłoszem, Josifem Brodskim, Tomasem Venclovą, Kazimierzem Kutzem, Andriejem Tarkowskim, Zofią Hertz. Trzykrotnie uczestniczył w uroczystościach noblowskich w Sztokholmie (Brodski – 1987, Heaney – 1995, Szymborska – 1996), towarzysząc laureatom, których dzieła wydawał. W latach 1990-1997 był redaktorem pisma literacko-artystycznego „NaGłos”.

W 1997 i 2000 roku organizował Krakowskie Spotkania Poetów pod patronatem polskich noblistów. W 1998 roku zorganizował w Honnold Library w Los Angeles wystawę „Miłosz w obiegu niezależnym”, towarzyszącą International Czeslaw Milosz Festival w Claremont, a w 2000 zrealizował w USA film dokumentalny Czarodziejska Góra (w reż. M. Zmarz-Koczanowicz), prezentujący amerykański portret Czesława Miłosza. W 1996 roku wygłaszał wykłady w California University w Berkeley i w Stanford University, w roku 2006 w Dublinie i Bostonie, zaś w roku 2010 na Festiwalu im. Thomasa Manna w Nidzie (Litwa) i na World Literary Festival w Seulu.

W 2002 roku został prezesem Stowarzyszenia Poezja i Muzyka, które w latach 2002-2006 współorganizowało – wraz z University of Houston – Krakow Poetry Seminar z udziałem przeszło 20 poetów amerykańskich i 20 polskich. Od roku 2009 jest dyrektorem programowym kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Literackiego im. Czesława Miłosza w Krakowie (2009, 2011, 2013, 2015). W 2006 i 2013 roku otrzymał irlandzkie stypendium Fundacji Heinricha Bölla. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, i krakowskim odznaczeniem „Honoris gratia”.

Publikacje: książki – Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim, „Pokolenie” („drugi obieg”), Warszawa 1988; Kundera. Materiały z sympozjum (red.), Londyn 1988; Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim, Katowice 1993; „To miasto jest wszędzie”. Wiersze o Krakowie XX w., (wybór, opr. i wstęp), Kraków 2001; Wiersze z Marcówki, Kraków 2003; wspomnienia Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, Kraków 2009. Ostatnio ogłosił Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem, Kraków 2014 i Rozmowy, Kraków 2014.

return to top