Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Włodzimierz Wołczew - Nasi Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Administracji i zarzadzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach, nadinspektor Służby Celnej.
Pracę zawodową w administracji celnej rozpoczął w 1991 roku od stopnia młodszego kontrolera celnego w Urzędzie Celnym w Katowicach. W latach 1993-1996 zarządzał Oddziałem Celnym w Bytomiu na stanowisku naczelnika oddziału. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej pełnił funkcje Głównego inspektora w Urzędzie Celnym w Katowicach (1996), zastępcy dyrektora Urzędu Celnego w Katowicach a następnie Izby Celnej w Katowicach (1997-2008). W okresie reorganizacji administracji celnej, przed dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej, pełnił obowiązki dyrektora Izby Celnej w Cieszynie (2003). W latach 2005-2006 realizował zadania służbowe, pełniąc obowiązki dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
W czerwcu 2008 roku minister finansów Jacek Rostowski wyznaczył Włodzimierza Wołczewa do pełnienia obowiązków dyrektora Izby Celnej w Katowicach. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu od 23 grudnia 2008 roku zarządza śląską Służbą Celną, piastując stanowisko dyrektora Izby Celnej w Katowicach.
Odznaczony w 2011 roku srebrnym medalem za „Długoletnią Służbę”, a w 2012 srebrną odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”. 18 września 2014 roku z okazji Dnia Służby otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na stopień generalski nadinspektor Służby Celnej. Izba Celna w Katowicach pod kierownictwem Włodzimierza Wołczewa otrzymała w 2012 roku wyróżnienie specjalne Skrzydeł Merkurego od Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach. W 2014 roku w dowód uznania za wkład śląskiej Służby Celnej na rzecz aktywnego wspierania przedsiębiorczości otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”. Od 2015 nie jest już szefem Izby Celnej w Katowicach.

return to top