Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Armand Cholewka - Nasi Absolwenci

Ukończył Fizykę Medyczną na Uniwersytecie Śląskim. Dr n. fiz. hab. n. med. Armand Cholewka, prof. UŚ, przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Jego główne zainteresowania naukowe to diagnostyka termowizyjna w medycynie. Jest autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej.
Od prawie 10 lat jest członkiem Rady Programowej kierunku Fizyka Medyczna. Jest z-cą Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Ponadto pełni funkcje Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie oraz Koordynatora Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Prywatnie interesuje się sportem, szczególnie koszykówką a w wolnych chwilach z rodziną spaceruje po Beskidach.

return to top