Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewa Malik - Nasi Absolwenci

Polityk i inżynier, posłanka na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Zasiadała w komisjach: ds. energii i skarbu państwa; gospodarki i rozwoju, w obu pełni funkcję wiceprzewodniczącej. W 1986 roku ukończyła z tytułem magistra inżyniera metalurgię na Politechnice Śląskiej, a w 1995 roku podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim. Do 2004 roku była zatrudniona w Instytucie Informatyki na tej uczelni. Pracowała jako technolog w Hucie Cedler.

Działalność polityczną rozpoczęła od wstąpienia w 1980 roku do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, potem była członkinią Porozumienia Centrum, w 2001 roku tworzyła na terenie Sosnowca struktury Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie brała udział w organizowaniu niemal wszystkich przedsięwzięć polityczno-społecznych w Zagłębiu i na Śląsku, propagując ideały Solidarności i wartości chrześcijańskie. Od 2002 do 2005 roku była radną Sosnowca i dyrektorem filii biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego w tym mieście. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Okręgowego PiS w okręgu sosnowieckim.

Włącza się w działalność społeczno-charytatywną na terenie Sosnowca, działając m.in. przy parafii św. Joachima, w strukturach Akcji Katolickiej. Założyła i redagowała pismo społeczno-religijne „Zagórzanin”.

W wyborach krajowych w 2015 roku utrzymała mandat poselski na kolejną kadencję, w 2019 roku została ponownie wybrana do Sejmu.

return to top