Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Giga Gogosashvili - Nasi Absolwenci

W 2011 roku ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ilii w Tbilisi, następnie jako stypendysta Rządu RP ukończył studia II stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską poświęcił zagadnieniom języka biznesu. Te zagadnienia zgłębiał na Podyplomowych Studiach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania UŚ, jako stażysta Rządu RP. Wówczas na podstawie umowy międzynarodowej między Rządami Polski i Gruzji rozpoczął studia III stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Współczesnej. W 2018 ukończył Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie, a w tym samym roku rozpoczął studia International Executive MBA.

W 2014 roku podjął pracę w Biurze Rekrutacji Studentów Międzynarodowych na UŚ. Od października 2019 jest pracownikiem nowej jednostki Uczelni – Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego UŚ. Jednocześnie pełni funkcję koordynatora projektów, mających na celu umiędzynarodowienie Uniwersytetu. Dodatkowo jest członkiem uczelnianego zespołu ds. równego traktowania oraz zespołu umiędzynarodowienia Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Wcześniej w Gruzji pracował w Banku Gruzji oraz Societe Generale Group. W trakcie studiów odbył liczne kursy, szkolenia, staże, m.in. na University North Wirginia w Pradze w ramach programu Erasmus czy podczas kilku edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ukończył także staż w Parlamencie Gruzji.

Promuje kulturę i tradycję swojego kraju podczas wielu festiwali oraz wydarzeń organizowanych na terenie Polski. Prowadzi gościnne wykłady m.in. na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Jest wykładowcą Akademii Dyplomacji UŚ od jej pierwszej edycji. Okazjonalnie prowadzi zajęcia oraz warsztaty z zakresu stereotypów dla studentów UŚ. W 2017 pełnił funkcję asystenta gruzińskiego reżysera w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Dlaczego zdecydował się Pan na podjęcie studiów na Uniwersytecie Śląskim?

Odbyłem tutaj wcześniej semestralny staż językowy jako Stypendysta Rządu RP i atmosfera wydawała mi się bardzo rodzinna i przyjazna. Choć wcześniej brałem pod uwagę inne miasto w Polsce, pomyślałem – dlaczego nie? Duży wpływ na to, że zdecydowałem się tutaj studiować, miała Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, gdzie nauczyłem się języka polskiego i po raz pierwszy poczułem gościnność Polski i Polaków.

Jak wspomina Pan studia na Uniwersytecie Śląskim?

To był niesamowity czas. Od zdobywania cennego doświadczenia naukowego oraz życiowego do niesamowitego uczucia, że jesteś prawdziwym studentem – żyjesz w akademiku ze swoimi przyjaciółmi, jesteś samodzielny, ale masz też pełne wsparcie własnej uczelni. Tutaj znalazłem klimat studencki, którego bardzo brakowało na studiach w Gruzji.

Dlaczego wybrał Pan dany kierunek studiów?

Ukończyłem w Gruzji Zarządzanie i chciałem rozwijać się w tym kierunku, postanowiłem jednak podszlifować swój język polski i tak się złożyło, że rozpocząłem studia na filologii polskiej ze specjalnością: dyskurs publiczny. Dyskurs to umiejętność, którą powinna mieć każda osoba w każdej dziedzinie. A poza tym dzięki tej specjalności znacznie poprawiłem swój język polski.

Jakie są Pana główne zadania i obszary działalności zawodowej?

Pracowałem w Biurze Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, moim głównym obowiązkiem była zagraniczna promocja UŚ oraz obsługa mediów społecznościowych. Po reorganizacji Uczelni jestem pracownikiem Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego UŚ. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tworzeniu nowej jednostki, która ma na celu zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do moich obowiązków należy między innymi budowanie międzynarodowej strategii marketingowej UŚ, aplikowanie o środki na realizację projektów rozwojowych, wzmacnianie dotychczasowych partnerstw międzynarodowych, budowanie nowych relacji.

Co sprawia Panu największą satysfakcję w pracy?

Obecnie, powiedziałbym, że jest to świadomość tworzenia nowej historii Uniwersytetu Śląskiego oraz budowanie jego wizerunku na arenie międzynarodowej. Tyle samo satysfakcji przynosi mi uczestnictwo w procesach mających doprowadzić Uniwersytet do czołówki polskich uczelni badawczych.

Co stanowi dla Pana największe wyzwanie zawodowe?

Największym wyzwaniem jest możliwość budowania marki Uniwersytetu Śląskiego za granicą, jako jednego z najlepszych uniwersytetów w świecie. Nie ukrywam, że również jednym z wyzwań jest poruszanie się nie tylko wśród wielu języków, ale i realiów.

Jakie umiejętności i doświadczenia zdobyte na Uczelni pomogły Panu w zdobyciu zatrudnienia?

Myślę, że o to najlepiej zapytać mojego pracodawcę, od siebie mogę tylko dodać, że na UŚ na pewno liczy się profesjonalizm i zaangażowanie.

Jak edukacja na Uniwersytecie Śląskim wpłynęła na wybór Pana drogi zawodowej? Które doświadczenia z czasu studiów okazały się kluczowe w poszukiwaniu pracy?

Dyskurs publiczny oraz liczne szkolenia z zarządzania i promocji wpłynęły na to, że, można powiedzieć, że ta praca sama mnie znalazła. Jako absolwent UŚ miałem większą szansę, aby zatrudnić się na tym stanowisku.

Co radzi Pan kandydatom na studia i studentom UŚ, którzy wkrótce wejdą na rynek pracy?

Bądźcie aktywni, otwarci i nie bójcie się różnych wyzwań oraz wykorzystajcie każdą chwilę i okazję. Wyjdźcie poza sztywne ramy i myślcie globalnie. Sukces też przyjdzie.

return to top