Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Sochacka - Nasi Absolwenci

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Pełniła szereg funkcji kierowniczych. W Urzędzie Miasta Ruda Śląska była naczelnikiem Wydziału Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, pozyskując dotacje UE na inwestycje infrastrukturalne w Rudzie Śląskiej w latach 2004-2010. Od 2006 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji w mieście Ruda Śląska. W 2010 roku była Przewodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Autorka lokalnych projektów, programów i strategii rozwoju gospodarczego. Inicjatorka powołania i Przewodnicząca Rady Śląskiego Klastra Multimedialnego HubClub. Posiada liczne certyfikaty eksperta w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych.

W 2013 roku odebrała wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej oraz wyróżnienie w kategorii „Najlepsza kreatywna kampania promocyjna”. W roku 2016 Joanna Sochacka została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego  oraz Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Uniwersytetu Śląskiego.

return to top