Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krzysztof Mikuła - Nasi Absolwenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był Wiceprezesem Zarządu ds. Grupy Kapitałowej w WĘGLOKOKSie S.A., członek zarządu Huty Pokój, a w latach 2014-2015 był Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice.

Będąc radnym Katowic w latach 1998-2005 między innymi zainicjował powstanie pierwszego w Katowicach wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Słowian”. W latach 2005-2007 jako poseł na Sejm RP podjął skuteczne działania na rzecz przekazania w ręce samorządu śląskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W latach 2010-2014 będąc wpierw wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu w spółce Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), pracował nad koncepcjami budowy mieszkań na wynajem z opcją stopniowego dochodzenia do własności oraz koordynował przygotowanie i realizację jednej z pierwszych w kraju inwestycji budowy mieszkań społecznych, finansowanej przez emisję obligacji.

Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, między innymi współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów społeczno-politycznych „Kuźnia”, Dni Młodych Chrześcijan i katowicki Orszak Trzech Króli. Będąc zwolennikiem i propagatorem szkół i przedszkoli rodzinnych, współtworzył katowickie Przedszkole Niepubliczne „Węgielek”, Szkołę Podstawową dla chłopców„Kuźnica” i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt „Płomień”.

return to top