Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Wieczorek - Nasi Absolwenci

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Nauk Społecznych: historii o specjalności nauczycielskiej oraz politologii o specjalności samorząd terytorialny. W 2018r. ukończyła kurs zarządzania w oświacie. Jest także certyfikowanym coachem I stopnia EDU COACH ICI. Od lipca 2008 roku jest Radną Rady Miasta Katowice. Jest przewodniczącą Komisji Edukacji oraz członkiem Komisji Budżetu Miasta.

W okresie studiów aktywnie uczestniczyła w działaniach kół naukowych, była przewodniczącą Koła Naukowego Integracji Europejskiej oraz autorką kilku publikacji z zakresu integracji europejskiej. Przez cały okres edukacji była związana z Katowicami. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczyciel historii i języka niemieckiego w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W tym okresie za swoje zaangażowanie i owocną pracę z olimpijczykami otrzymała trzykrotnie Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz trzykrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice. Interesuje się edukacją regionalną, dlatego aktywnie inicjuje i angażuje się w działania w tym zakresie min. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. W latach 2010-2012 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Środowiska, zaś w latach 2014-2018 była przewodniczącą Komisji Edukacji. Pracowała również w Komisji Polityki Spolecznej i Komisji Rewizyjnej.

Jej największymi sukcesami są przygotowane projekty uchwał przyjęte jednogłośnie na sesji Rady Miasta Katowice w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” oraz uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Bartosza.

return to top