Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marzena Szuba - Nasi Absolwenci

Absolwentka politologii o specjalności samorządowej na Wydziale Nauk Społecznych. Od 9 grudnia 2014 roku jest Wiceprezydentem Miasta Katowice. W 1999 roku rozpoczęła pacę w samorządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Gabinecie Marszałka doktora Jana Olbrychta. Od 2003 roku jest zawodowo związana z Urzędem Miasta Katowice.

Zajmowała się polityką miejską i pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Jako Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich była przedstawicielem Prezydenta między innymi jako: stały zastępca w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zajmowała się Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska (PO IiŚ) na lata 2007-2013, była przedstawicielem w pracach Komisji Unii Metropolii Polskich do spraw funduszy Unii Europejskiej (UE) i Stowarzyszenia Eurocities, a także jest stałym zastępcą Prezydenta Miasta Katowice w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego.

return to top