Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Michał Wójcik - Nasi Absolwenci

Poseł na Sejm V, VIII i IX kadencji, polityk, aktywny działacz gospodarczy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2017 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Prelegent w czasie licznych seminariów krajowych i międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. Ekspert z zakresu kształcenia dualnego. Współautor dwóch książek, wydanych w kilku krajach oraz kilkunastu publikacji na temat rynku pracy, dialogu społecznego oraz rozwoju regionów. Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Trzykrotnie wybrany na radnego do Sejmiku Śląskiego, pierwszy raz w 2002 roku. W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany na posła z listy PiS z okręgu rybnickiego. W Sejmie przewodniczył Podkomisji stałej do spraw rzemiosła i usług, zasiadał w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. W 2010 uzyskał ponownie mandat radnego sejmiku śląskiego jako lider listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu chorzowskim. W wyborach parlamentarnych w 2015 uzyskał mandat poselski z okręgu katowickiego. 30 kwietnia 2016 roku został mianowany nowym wiceministrem sprawiedliwości – sekretarzem stanu i pełnomocnikiem ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, a 9 grudnia 2017 wiceprezesem Solidarnej Polski.

Za zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”. Był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i ekspertem kilku projektów dotyczących kształcenia zawodowego, finansowanych przez Unię Europejską. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta” w ramach programu Equal, który został uznany za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Inicjator akcji mającej na celu ochronę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie przed likwidacją oraz pierwszej w Polsce Rady do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na poziomie regionalnym.

return to top