Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Piotr Spyra - Nasi Absolwenci

W 1992 roku ukończył magisterskie studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987-1992 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego, a w 2006 roku został wybrany członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia Pokolenie w ramach NZS. Podczas studiów działał również jako przewodniczący Koła Naukowego Historyków UŚ.

Pracę zawodową nauczyciela rozpoczął w liceum ogólnokształcącym w I Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Stanisława Konarskiego w Katowicach. Następnie pracował m.in. w Regionalnym Inspektoracie Celnym i Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję zastępcy prezesa Międzynarodowej Giełdy Towarowej S.A. w Katowicach. Przez cztery był także członkiem Rady Programowej TVP Katowice. Od 2007 do 2011 roku działał jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Był jednym z założycieli Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”, gdzie od 1997 roku jest Prezesem.

Piotr Spyra był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III i IV kadencji. W latach 2008 – 2010 jako członek Zarządu Województwa Śląskiego był odpowiedzialny m.in. za  infrastrukturę.

Od 2011 do końca czerwca 2015 roku pełnił funkcję II wicewojewody śląskiego, nadzorując pracę Wydziału Infrastruktury, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, jak również działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym czasie sprawował dodatkowo funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach, a także reprezentował stronę rządową podczas prac Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Pod koniec października 2016 opuścił PO, a w lutym 2017 przystąpił do Polski Razem, która w listopadzie tego samego roku przekształciła się w Porozumienie.

Piotr Spyra jest autorem artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych, m.in. w miesięczniku „Śląsk”.

return to top