Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Plebiscyt „Absolwent z Pasją” – Anna Duda absolwentką kwietnia

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwentkę kwietnia, którą została Anna Duda, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów UŚ, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Do 15 maja 2013 r. przyjmowane będą zgłoszenia do tytułu absolwenta maja. Po wyłonieniu ostatniego absolwenta miesiąca, jesienią 2013 r. uruchomione zostanie głosowanie online, w którym swój głos będą mogli oddać wszyscy członkowie społeczności akademickiej UŚ. Na podstawie oddanych głosów komisja plebiscytowa wyróżni jednego z absolwentów tytułem „Absolwenta z Pasją”.

Anna Duda ukończyła studia licencjackie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Studiowała filologię polską (specjalność nauczycielska) i kulturoznawstwo (specjalność: estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej). Ukończyła również w ramach MISH studia magisterskie uzupełniające na filologii polskiej (specjalność nauczycielska). Obecnie kończy studia II stopnia na kulturoznawstwie (specjalność teatrologiczna – w trakcie obrony). Jej pasje to taniec, literatura, teatr, fotografia i dziennikarstwo.

Dla Anny Dudy studia są jedynie umowną granicą, zakończeniem pierwszego etapu poszukiwań. Jak mówi, „dopiero teraz zaczynają się wyzwania, w których można odnaleźć własną drogę dla rozwoju zainteresowań, pasji. Z różnym skutkiem, ale staram się poszukiwać intensywnie miejsc, przestrzeni i przede wszystkim ludzi, z którymi współpraca daje satysfakcję i poczucie, że warto podążać za tym, co w życiu najbardziej fascynuje”. Z czasów studenckich Anna Duda najmilej wspomina możliwość zetknięcia z fantastycznymi ludźmi (nie tylko studentami, ale też wykładowcami i innymi pracownikami) oraz studia na MISH, które pokazały, że jest wiele rozwiązań i wiele możliwości, a także małe i większe „odkrycia”, po których nic już nie jest takie samo.

Anna Duda w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 otrzymywała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Dodatkowo w 2012 r. otrzymała wyróżnienie JM Rektora UŚ za działalność społeczną na rzecz społeczności akademickiej. W latach 2007-2012 była związana z magazynem studenckim „Suplement”, początkowo jako dziennikarz, od lutego 2008 r. do września 2011 r. jako zastępca redaktora naczelnego. W 2010 roku współpracowała z Biurem Promocji i Imprez Akademickich UŚ w ramach akcji „Studenci uczniom”, polegającej na organizacji warsztatów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawa prasowego, etyki dziennikarskiej, technik przeprowadzania wywiadów oraz pracy zespołowej w ramach struktury redakcji prasowej.

Od grudnia 2010 r. do czerwca 2011 r. jako tutor uczestniczyła w projekcie „Akademia przyszłości”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Wiosna”. Regularne prowadziła indywidualne zajęcia z uczniami w oparciu o metody Stowarzyszenia. Brała także udział w organizacji spotkań integracyjnych dla dzieci. Od września 2008 r. do listopada 2012 r. pracowała w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego MISH w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełniła funkcję sekretarza oraz koordynatora ds. kół naukowych. Pomagała w organizacji Jubileuszu 15-lecia MISH UŚ. Organizowała dni otwarte dla kandydatów na MISH, spotkania integracyjne i promocyjne MISH. Była członkiem Koła Naukowego WolnoMISHlicieli. Brała udział w organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji Koła Naukowego WolnoMISHlicieli „Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura”, na której wygłosiła referat pt. „Czy przeczucie sztuki jest szalone?”.

Odbywała praktyki w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, w ramach których pomagała organizować koncerty, spotkania literackie, wernisaże i warsztaty. Była wolontariuszem zaangażowanym w Tymczasową Akcję Kulturalną Katowice TAKK! w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Brała udział w cyklu szkoleń w ramach Śląskiej Akademii Przedsiębiorczości (Rozwój Firm Spin-Off,Spin-Out), których organizatorem był Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, a także w projekcie „Moja przyszłość – Mój sektor. Profesjonalizacja śląskich organizacji pozarządowych w oparciu o wolontariat studencki” w ramach modułu „Koordynator”. Odbyła szkolenia w International House Sonnenberg w Niemczech: „Education for Human Rights in Youth Work” i International Training Course „Human Rights CREATIVE” w zakresie wdrażania problematyki praw człowieka za pomocą metod pracy z młodzieżą, szczególnie w działaniach artystycznych (film, sztuka współczesna, teatr, fotografia, murale).

W 2011 r. brała udział w warsztatach radiowych w ramach 18. Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu, w tym samym roku ukończyła szkolenia trenerów i trenerek Amnesty International w zakresie praw człowieka. Brała udział w: Międzynarodowych Warsztatach Scenograficznych w ramach XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej; w Międzynarodowym Seminarium Krytyków i Historyków Tańca oraz Warsztatach Pisania o Tańcu w ramach XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej; w programie Teoria i krytyka tańca w ramach XVI Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu; w projekcie Akademia Młodego Lidera; w Międzynarodowych Warsztatach Menedżerów Sztuki w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu. Współorganizowała dwa spektakle teatralne pt. „bunt of nietzsche” w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, powstałe z inicjatywy studentów II roku teatrologii Uniwersytetu Śląskiego, przy współpracy ze studentami Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i innych środowisk akademickich. W zakres jej obowiązków weszły: współtworzenie scenariusza spektaklu, koordynacja prac zespołu, logistyka, rozliczenia finansowe, współpraca z Galerią Szyb Wilson i tworzenie scenografii.

Brała udział w plenerze fotograficznym „Rytuał świętej codzienności człowieka gardzienickiego”, który był projektem stanowiącym zwieńczenie semestralnego kursu z przedmiotu Antropologia teatru (pod kierunkiem mgr Adriany Świątek), realizowanego na kierunku kulturoznawstwo w Uniwersytecie Śląskim. W ramach tych działań w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek została zorganizowana wystawa poplenerowa zdjęć wszystkich uczestników. Dodatkowo brała udział w warsztatach metodycznych „Radość tworzenia i działania, czyli pedagogika zabawy w pracy z tekstem literackim”, organizowanych w ramach warsztatu Centrum Szkoleniowego KLANZA i w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Aktywnie uczestniczyła w pracach redakcyjnych „Suflera”, tegorocznej gazety XV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”.

Do najważniejszych i najciekawszych dokonań z okresu po studiach Anna Duda zalicza nie tylko współpracę z magazynem internetowym „artPAPIER” (od kwietnia 2012 r. do teraz – dziennikarz w dziale „Sztuka”) i magazynem społeczno-kulturalnym „Reflektor” (od września 2012 r. do teraz – dziennikarz), lecz także udział w plenerze antropologiczno-teatrologicznym na Grzybowszczyźnie w woj. lubelskim (od maja 2012 r. do teraz). Wraz z grupą badawczą, złożoną ze studentów i doktorantów kulturoznawstwa, prowadziła badania antropologiczne poświęcone kulturze pracy i codzienności mieszkańców przygranicznych wsi, połączone z badaniami nad źródłami inspiracji Teatru Wierszalin. Badania stały się podstawą zarówno zbiorowej pracy naukowej i analizy wyników przeprowadzanych wywiadów z mieszkańcami Grzybowszczyzny (publikacja naukowa w przygotowaniu), jak i materiałem do stworzenia zbiorowej wystawy fotograficznej „Grzybowszczyzna 2012” (styczeń 2013 r., Galeria 5, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek) oraz spektaklu muzyczno-literackiego „Opowieść z Grzybowszczyzny” (premiera: 24 stycznia 2013 r., Teatr Korez w Katowicach). Anna Duda współtworzyła wystawę, koordynowała prace nad spektaklem i brała w nim udział, redagowała scenariusz i bierze udział w pracach nad publikacją poplenerową. Od września 2012 r. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach zaangażowana jest w tworzenie Czytelni Sztuk, gromadzącej zbiory poświęcone różnym dziedzinom sztuki, katalogi i wydawnictwa instytucji kultury i galerii z całej Polski. Organizuje i koordynuje wydarzenia artystyczne i warsztaty.

return to top