Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Plebiscyt „Absolwent z Pasją” – Justyna Budzik absolwentką lipca

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta lipca, którym została Justyna Budzik, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, dwóch kierunków studiów podyplomowych oraz Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Śląskiego. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów UŚ, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Do 15 sierpnia 2013 r. przyjmowane będą zgłoszenia do tytułu absolwenta sierpnia. Po wyłonieniu ostatniego absolwenta miesiąca, jesienią 2013 r. uruchomione zostanie głosowanie online, w którym swój głos będą mogli oddać wszyscy członkowie społeczności akademickiej UŚ. Na podstawie oddanych głosów komisja plebiscytowa wyróżni jednego z absolwentów tytułem „Absolwenta z Pasją”.

Działalność zawodowa Justyny Budzik skupia się przede wszystkim na edukacji i animacji kulturalnej. Staż programu Erasmus w dziale edukacji w filmotece w Tuluzie zapoczątkował jej systematyczną pracę w dziedzinie edukacji filmowej. Od roku akademickiego 2011/2012 współpracuje z kinami: Amok w Gliwicach, Helios w Katowicach oraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (w kinie Światowid w Katowicach), w których jest prelegentką programów szkolnej akademii filmowej. Przygotowuje prelekcje dla uczniów oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli, a niektóre jej propozycje lekcji zostały opublikowane w portalu internetowym www.edukacja-filmowa.pl, prowadzonym przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi. Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi autorskie wykłady i seminaria dla Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, a w sezonie letnim 2013 rozpoczęła również współpracę z Centrum Sztuki Filmowej oraz z Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach w celu realizacji warsztatów filmowych dla dzieci. Ponadto od V roku studiów magisterskich pracuje jako przewodniczka wycieczek w Tyskim Browarium, gdzie oprócz oprowadzania grup w języku polskim, francuskim i angielskim, realizowała też eventy filmowe.

W semestrze zimowym 2012/2013 ukończyła Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. W trakcie studiów w ramach praktyk uczyła studentów na wszystkich poziomach zaawansowania, uczestniczyła również w szkołach wyjazdowych języka polskiego na Ukrainie oraz w Rosji. Od stycznia 2013 pracuje jako lektorka języka polskiego w jednej ze szkół językowych w Katowicach.

Największą pasją Justyny Budzik jest działalność edukacyjna i popularyzatorska, czyli dzielenie się własną fascynacją kinem z odbiorcami z różnych grup wiekowych. Największą satysfakcję daje jej prowadzenie wykładów i warsztatów, które mają na celu odkrycie przed słuchaczami i uczestnikami różnych elementów magii kina. Szczególnie lubi pracować z dziećmi – najmłodszymi studentami, zachęcając ich także do ekspresji twórczej oraz do zdobywania systematycznej wiedzy na podstawie pierwszych własnych doświadczeń związanych z filmem. W projektach swoich zajęć stara się kłaść nacisk nie tylko na przekazanie wiadomości, ale też na próby odtworzenia lub wymyślenia strategii twórczych, jakie obecne są w historii sztuki filmowej. Wszelkie działania edukacyjne, także te realizowane poprzez zabawę, mają w jej przekonaniu prowadzić odbiorców do świadomego odbioru obrazu oraz do odważnych prób interpretacji filmu czy innych sztuk audiowizualnych, a w konsekwencji ułatwiać jak najpełniejsze uczestnictwo w kulturze, którą młodzi słuchacze mogą również współtworzyć. W swojej praktyce zawodowej dąży też do nawiązywania kontaktów z nauczycielami-polonistami, aby przyczynić się do rozwoju edukacji filmowej w polskiej szkole. Obecnie trwają negocjacje projektu z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, aby możliwość kształcenia się w zakresie edukacji filmowej mieli również studenci filologii polskiej UŚ.

Praca ze studentami jest dla Justyny Budzik nie mniej ważnym i pasjonującym wyzwaniem. W trakcie studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dla studentów kulturoznawstwa, a jej największym marzeniem jest praca w Zakładzie Filmoznawstwa UŚ i kontynuowanie uczenia. Stara się włączać w ćwiczenia różnorodne metody dydaktyczne, a ponadto wciąż udowadniać studentom celowość i wagę poznawania historii i teorii kina, gdyż dzięki temu lepiej rozumieją te obrazy, które ich otaczają. W zamiłowaniu do dydaktyki zawiera się jeszcze jedna odsłona codziennej działalności Justyny Budzik: od stycznia pracuje jako lektorka języka polskiego dla obcokrajowców, a na zajęciach językowych stara się zapoznawać słuchaczy również z kulturą codzienną i artystyczną Polski.

Naturalną koleją rzeczy, praca badawcza Justyny Budzik od ostatniego roku studiów doktoranckich koncentruje się na edukacji i promocji kultury filmowej, a w planach ma opracowanie scenariuszy zajęć w formie książkowej. Stara się również zabierać głos na konferencjach naukowych poświęconych współczesnej humanistyce, a swoje refleksje publikować w formie artykułów naukowych i recenzji.

O tym, dlaczego zgłosiła się do plebiscytu „Absolwent z Pasją”, mówi sama Justyna Budzik: „Myślę, że przede wszystkim dlatego, że zdobywanie i popularyzacja wiedzy jest dla mnie równocześnie najpiękniejszą i najbardziej satysfakcjonującą pracą, a w swoich działaniach staram się utrzymywać ducha akademickich studiów, dyskusji i dzielenia się pasją. Tak w pracy zawodowej, jak i w prywatnych poszukiwaniach, kieruję się chęcią poszerzania horyzontów oraz przekazywania wiedzy osobom wokół mnie, z pełnym przekonaniem, że humanistyka jest dyscypliną niezbędną do kształtowania relacji między ludźmi, budowania wspólnot oraz tworzenia przestrzeni, w których możliwa jest swobodna dyskusja oraz interpretacja rzeczywistości. Ciągle pozostaję blisko Uniwersytetu oraz innych ośrodków edukacyjnych: ukończyłam dwa typy studiów podyplomowych, uczestniczę w szkoleniach i forach dla nauczycieli i animatorów. Nowe rzeczy, których się uczę, czynię później treścią zajęć, które sama prowadzę. Dzięki udanemu przedsięwzięciu, jakim były warsztaty audiodeskrypcji dzieł filmowych we wrześniu 2012 r., w UŚ powstają właśnie nowe studia podyplomowe Włączenie Cyfrowe, w których audiodeskrypcja ma być jedną z wykładanych dyscyplin. Mam nadzieję prowadzić w studium zajęcia z historii i analizy filmu, opracowywałam również propozycje programu tych przedmiotów. Poza tym uważam, że wiele swoich prywatnych, naukowych czy zawodowych sukcesów zawdzięczam również Uniwersytetowi, profesorom, opiekunom i promotorom: dziewięć i pół roku różnych studiów w UŚ sprawiło, że wiedzę, którą w tym czasie posiadłam, mogę teraz zmieniać na potencjał twórczy i dydaktyczny dla wszystkich swoich inicjatyw. Jeśli spełni się moje największe marzenie oraz ambicja pracy jako wykładowczyni UŚ, na pewno będę starała się jak najlepiej prowadzić zajęcia i animować życie naukowe uczelni”.

Z czasu studiów magisterskich, które realizowała w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Justyna Budzik najmilej wspomina ciągły ruch i przemieszczanie się pomiędzy kilkoma Wydziałami i kierunkami studiów: poznawała różnych wykładowców i studentów, obserwowała zwyczaje poszczególnych Wydziałów, zauważała podobieństwa i różnice w podejściu do szczegółowych dyscyplin humanistyki. „Mobilność i życie w kilku środowiskach studenckich jednocześnie przekładało się na uczestnictwo w wielu inicjatywach kulturalnych, zbieranie doświadczeń organizacyjnych i odbiorczych, a wreszcie na znalezienie tego najważniejszego kierunku studiowania, którym stało się filmoznawstwo. Studia na MISH były również czasem działalności w samorządzie, organizacji konferencji i wyjazdów integracyjnych, a także wielkiego święta: jubileuszu 5-lecia MISH. Była to dla mnie szkoła życia, organizacji i samodzielności, z której korzystam do dziś” – opowiada. Ważnym epizodem był dla niej także wyjazd na stypendium Erasmusa do Francji, gdzie w Tuluzie studiowała historię sztuki, literaturoznawstwo i filmoznawstwo, a przy okazji w praktyce badała różnice kulturowe i nawiązywała międzykulturowe kontakty studenckie, z których niektóre przetrwały do dzisiaj.

Najciekawszym wspomnieniem ze studiów doktoranckich, choć związanym także z dużym stresem i wręcz niewiarą w siebie, jest dla Justyny Budzik wspomnienie prowadzenia ćwiczeń dla studentów: „Początkowa nieznajomość dydaktycznego fachu wymagała ode mnie samokształcenia, by w końcu przerodzić się w największą pasję, czyli działalność edukacyjną, której oddaję się od kilku lat. Ponadto prawie cztery lata seminarium doktoranckiego było niepowtarzalną okazją do zbudowania relacji mistrz-uczeń z Promotorem, któremu zawdzięczam sukces pracy doktorskiej w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald”.

return to top