Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Plebiscyt „Absolwent z Pasją” – Michał Centkowski absolwentem grudnia

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta grudnia, którym został Michał Centkowski, absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Do 15 stycznia 2013 r. przyjmowane będą zgłoszenia do tytułu absolwenta stycznia. Po wyłonieniu ostatniego absolwenta miesiąca jesienią 2013 r. uruchomione zostanie głosowanie online, w którym swój głos będą mogli oddać wszyscy członkowie społeczności akademickiej UŚ. Na podstawie oddanych głosów komisja plebiscytowa wyróżni jednego z absolwentów tytułem „Absolwenta z Pasją”.

Michał Centkowski na Uniwersytecie Śląskim ukończył studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo (specjalność: medioznawstwo). Pracę magisterską poświęcił interpretacji „Aniołów w Ameryce” M. Nicholsa w kontekście myśli Georga Friedricha Hegla i Hanny Arendt.

W 2011 r. zwyciężył w konkursie na Członka Społecznego Jury Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. W tym samym roku otrzymał pierwszą nagrodę w otwartym konkursie Studenckie Biuro Projektów ESK 2016 Katowice. Brał udział w warsztatach rewitalizacyjnych Miasto Przemian, Biuro ESK 2016 Katowice, gdzie zajmował się opracowywaniem projektu rewitalizacji ul. Mariackiej Tylnej. Jego zainteresowania koncentrują się wokół współczesnego teatru i szeroko pojętej publicystyki. Redagował dział teatralny gazety festiwalowej podczas Ars Cameralis, współtworzył gazetę Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu, był także redaktorem działu filmowego Magazynu Kulturalnego „Po-mysł”.

Współorganizował Festiwal Teatralny Tu i Teatr (2008) i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent (2011).  Brał udział w konferencji „Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem” w ramach II Forum Menedżerów Kultury (2012). Na festiwalu Czytanie Słowackiego w ramach obchodów Roku Słowackiego wygłosił wykład dotyczący ekranizacji dzieł wieszcza. Prowadził program telewizyjny Mariacka Czyta (2012). Jest organizatorem Klubu Filmowo-Literackiego Dyskurs w Zabrzu, a także współtwórcą i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Klub Myśli Humanistycznej w tym mieście.

Po publikacjach w magazynie kulturalnym „Po-mysł”, tomach „Kino i Refleksje Współczesności” oraz współpracy z gazetami festiwalowymi Ars Cameralis i „Rzeczywistość Przedstawiona”, otrzymał propozycję współpracy z prestiżowym Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w ramach projektu „Nowa Siła Krytyczna”. Publikował m.in. w „artPAPIERze”, „Ultramarynie” i „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”. Kontynuując publicystyczną aktywność, oprócz pracy jako recenzent, przygotowywał relację z wydarzeń teatralnych oraz naukowych dla portalu „e-teatr.pl”. Obecnie poza współpracą z portalem „e-teatr.pl” w roli felietonisty, jest stałym publicystą „Katowickiego Magazynu Kulturalnego KTW” i realizuje projekty w ramach Instytucji Kultury Miasto Ogrodów.

Michał Centkowski tak opisuje swoją pasję: „Teatr stanowiący przestrzeń dialogu, spotkania, dekonstrukcji konwencji, ciągłego zmagania się z Gombrowiczowską gębą. Za Heglem rzekłbym, że ciągła i nieustanna praca na rzecz poszerzania przestrzeni wolności, właśnie poprzez pracę na rzecz najwyższej jakości instytucji kultury, instytucji życia teatralnego. Animacja szeroko pojętego życia kulturalnego, ale także, co równie ważne, praca na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej. Bo jak mawia Paweł Łysak, dyrektor Teatru Polskiego Bydgoszczy, „nikt do teatru nie przychodzi bezkarnie”, ale też nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, by widza teatralnego, czy w ogóle odbiorcę kultury, pozostawić samemu sobie. Dziś, w dobie informacyjnego chaosu idei, pojęć, poetyk, wartości, widzę siebie trochę w roli tego ponowoczesnego «tłumacza». Z pracą publicysty nieodłącznie wiąże się także swego rodzaju pasja, czy też dbałość (czasem może nawet przesadna) o doskonalenie stylu pisarskiego. Ostatecznie produkujemy, jak mawiał Allen, «słowa i idee»”.Z czasów studenckich Michał Centkowski najmilej wspomina rozmowy z dr Agnieszką Nieracką o „Łowcy Androidów”, podróż do Transylwanii z prof. UŚ dr hab. Dobrosławą Wężowicz-Ziółkowską i długie godziny spędzone z przyjaciółmi w Hipnozie, przy… kawie.

return to top