Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przemysław Fabjański - Nasi Absolwenci

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ukończył również studia z zakresu zarządzania w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Od 1991 roku jest dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Od 1985 roku jest związany z chorzowską oświatą.
Pracę pedagogiczną rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 25 i IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Od 1987 roku jest nauczycielem geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W latach 1990-1991 roku pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Po nawiązaniu formalnej, dydaktycznej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, od 1 września 2007 roku do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego weszły I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum Dwujęzyczne. Po zmianach, związanych z reformą oświaty w 2019 r. został dyrektorem Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Jest Organizatorem Turystyki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), Strażnikiem Ochrony Przyrody, członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, The Royal Geographical Society (Wielka Brytania) i National Geographic Society (Stany Zjednoczone).
Od 1989 roku jest organizatorem górskiego Rajdu Słowaka, licznych wycieczek geograficznych i krajoznawczych, warsztatów terenowych i obozów naukowych w kraju i zagranicą. Od 1991 roku zajmuje się organizacją oraz jest liderem szkolnych wypraw geograficznych do Indii, Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu, Indonezji, Malezji, Singapuru, Brunei, Myanmaru, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Etiopii, na Sri Lankę, a także wyjazdów absolwenckich na subkontynent indyjski, do południowo-wschodniej Azji, północnej Afryki i na Bliski Wschód. W ich trakcie realizuje liczne projekty dydaktyczne i wychowawcze, w tym wolontariat na rzecz chorych, cierpiących w wyniku katastrof naturalnych lub prześladowań. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską, między innymi programy autorskie, liczne wykłady dla studentów i uczniów, odczyty, prelekcje, wystawy, artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne. W 2007 roku wydał reportaż pod tytułem: „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody”. Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania geografii i stopień nauczyciela dyplomowanego.
W roku 2004 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, zaś w roku 2008 Medalem im. Kurta Aldera za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji. W roku 2001 został laureatem honorowego tytułu „Chorzowianin Roku”. Był wyróżniany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, a przed objęciem funkcji kierowniczej, również Dyrektora Szkoły. W 2015 roku władze Uniwersytetu Śląskiego wyróżniły go tytułem Honorowego Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego, w 2018 roku został uhonorowany przez Kapitułę Nagrody im. Ireny Sendlerowej wyróżnieniem specjalnym. W tym samym roku za wieloletnią działalność dydaktyczną, eksploratorską i popularyzatorską w dziedzinie geografii otrzymał Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

return to top