Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tomasz Głogowski - Nasi Absolwenci

Urodził się w Tarnowskich Górach w mieście, w którym nadal mieszka i które odegrało ważną rolę w jego późniejszej działalności społecznej i politycznej. Ukończył Filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt. Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie w kręgu Leopolda Tyrmanda pozostał na uczelni. Po czterech latach studiów doktoranckich i obronie dysertacji Pismo „Śląskiego Października”. Tygodnik społeczno — kulturalny „Przemiany” (1956 — 1957) otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim (w Katowicach i Rybniku) oraz w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Zajmował się również organizacją konferencji śląskoznawczych na swojej macierzystej uczelni.

Działalnością społeczną zajmuje się już od kilku lat. Jej początki wiązały się z przywiązaniem do „ojczyzny najbliższej” — Górnego Śląska i działalnością w Związku Górnośląskim. W latach 2002 — 2005 sprawował mandat radnego w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach. W 2003 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Od lutego 2004 roku kieruje tarnogórskim Kołem Platformy Obywatelskiej. Pięciokrotnie był wybierany do Sejmu RP przez mieszkańców gliwickiego okręgu wyborczego (w latach: 2005, 2007, 2011 i 2015). W Sejmie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz członkiem Komisji do spraw Unii Europejskiej.

W 1997 roku otrzymał nadaną przez Związek Górnośląski Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, za „niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań”. W ten sposób doceniono przede wszystkim cykl pięciu konferencji śląskoznawczych organizowanych przez niego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego („Śląsk inaczej” 1996 r., „Familok” 1997 r., „Nowy Śląsk” 1998 r., „Hałda” 1999 r., „Śląsk literacki” 2000 r.).

W 2012 roku podczas Gali „Przyjaciel Kolejarzy Śląska” uhonorowano go srebrną odznaką za „tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju transportu kolejowego na terenie Śląska”.

Żonaty, ma dwie córki i syna. Uwielbia muzykę rockową.

return to top