Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zbyszek Zaborowski - Nasi Absolwenci

Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 1977 roku był jednocześnie członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W czasie studiów pełnił między innymi funkcje przewodniczącego Rady Wydziałowej Wydziału Nauk Społecznych i przewodniczącego Rady Uczelnianej SZSP (Socjalistycznego Związku Studentów Polskich) Uniwersytetu Śląskiego (lata 1980-1982), był także członkiem Rady Naczelnej Związku. Przewodniczący Koła Środowiskowego Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ. Działał w strukturach partyjnych w PZPR, a w 1989 roku przystąpił do Ruchu 8 Lipca, współtworząc następnie Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej – w latach 1990-1994 pełnił funkcję sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), a następnie przewodniczącego Rady Wojewódzkiej tej partii w Katowicach (lata 1994-1999).

W latach 1982-1991 roku pracował na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych XX wieku. Od 2003 do 2012 roku przewodniczył Śląskiej Radzie Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 1993 roku zasiadał również w Prezydium Rady Naczelnej SdRP, od grudnia 2011 do kwietnia 2012 roku był wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej a obecnie jest członkiem Zarządu Krajowego SLD i wiceprzewodniczącym Klubu Poselskiego SLD. W latach 1993-2007 był wybierany posłem na Sejm RP II, III, IV i V kadencji. 9 października 2011 roku został ponownie wybrany Posłem na Sejm RP VII kadencji. W chwili obecnej jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz podkomisji stałej do spraw Współpracy z Zagranicą i NATO, 12 września 2012 został wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Jednocześnie jest członkiem Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Od 15 marca 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Polsko-Libijskiej Grupy Parlamentarnej, a 27 czerwca 2012 roku został Wiceprzewodniczącym Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej. 13 września 2012 roku został członkiem Parlamentarnego Zespołu do spraw Piastówanio Ślónskij Godki, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego oraz członkiem prezydium Parlamentarnego Zespołu „Pakiet – Stop”. Zajmował się bezpieczeństwem międzynarodowym, zasiadając w Komisjach Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, a także działając w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Unii Zachodnioeuropejskiej, a także w parlamentarnej Komisji Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym.

W latach 1999-2001 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego I kadencji, a od stycznia 2008 do grudnia 2010 pełnił funkcję wicemarszałka Województwa Śląskiego. Zajmował się kulturą, gospodarką, promocją i współpracą międzynarodową. Jako wicemarszałek Województwa piastował też funkcję prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2010-2014 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o powrót do Sejmu i został wybrany posłem na Sejm RP VII Kadencji. 23 stycznia 2016 został wiceprzewodniczącym SLD.

return to top