Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zygmunt Łukaszczyk - Nasi Absolwenci

Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Następnie ukończył podyplomowe studia ekonomiczne i menadżerskie „Gospodarka samorządowa” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prawno-Samorządowe PAN, „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Obecnie (od października 2016) jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

W 1990 roku objął funkcję wiceprezydenta Żor, a następnie w 1992 roku został prezydentem tego miasta. Funkcję prezydenta pełnił do listopada 1998 roku. W 1998 roku zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora zespołu przekształceń strukturalnych, a po dwóch latach wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Był także dyrektorem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej w JSW SA. W 2006 roku został prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW SA. W latach 2007-2014 piastował stanowisko wojewody śląskiego. Od kwietnia 2014 do września 2014 był wiceprezesem ds. rozwoju spółki JSW KOKS SA (spółki zależnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej). W latach 2004-2006 pełnił funkcję prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. W 2015 roku został wybrany nowym prezesem European Association for Coal and Lignite (EURACOAL) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza 35 członków z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Zainteresowania – żeglarstwo. Posiada patent sternika jachtowego. Od czerwca 2016 nie jest już prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego.

Podjął także pracę jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej. Od października 2016 r. pełni również funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku (dawniej Centrum Kształcenia Inżynierów).
Jest wiceprzewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w kadencji od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

return to top