Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Badania i projekty

Park Śląski

Celem projektu było wykreowanie oferty Parku dla segmentu osób nieodwiedzających go wcale bądź odwiedzających go rzadko. Oferta została przygotowana w oparciu o wielopłaszczyznowe badania (N=1000), przygotowane przez ekspertów działających w Centrum. Wyniki zostały przekazane zamawiającemu w formie raportu, w którym zostały zawarte zarówno ilościowe rozkłady uzyskanych danych, ich analiza statystyczna, jak i jakościowa analiza stanowiąca konkretne wytyczne dla zarządzających Parkiem. Wyniki zostały przedstawione podczas wspólnego spotkania z władzami Parku, które stanowiło otwarte pole dyskusji. Integralną częścią raportu był wykaz zaleceń co do możliwych działań Parku, stanowiących realizację uzgodnionych celów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Celem projektu była diagnoza postaw i opinii wobec nowego przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – festiwalu JUROMANIA. Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza wywiadu w dniu imprezy przez przeszkolonych ankieterów (N>500). Wyniki zostały przedstawione zamawiającemu w formie raportu z zaleceniami i przedyskutowane podczas wspólnego spotkania.

return to top