Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

O CENTRUM


Centrum Badawcze Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych. W Centrum są inicjowane, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjno-prawne aspekty polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

czytaj więcej

grupa osób zebranych w sali podczas konferencji

fot. Julia Agnieszka Szymala

uścisk dłoni

OFERTA


Centrum oferuje dostęp do najwyższej klasy specjalistów o różnorodnym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym, w szczególności w dziedzinie prawa, nauk społecznych, nauki administracji, psychologii i etyki.

Oferta współpracy z Centrum skierowana jest do podmiotów otoczenia instytucjonalnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym organów administracji publicznej, gospodarczej, samorządowej, odpowiadających za praktyczne rozwiązywanie problemów składających się na prowadzoną przez nie politykę publiczną i rozwiązywane problemy decyzyjne i regulacyjne.

czytaj więcej

budynek przy ulicy Bankowej 5

fot. Julia Agnieszka Szymala

KONTAKT


CENTRUM BADAWCZE POLITYKI PUBLICZNEJ
I PROBLEMÓW REGULACYJNYCH

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
tel. 693 440 530
strona archiwalna: www.cbpr.us.edu.pl

return to top