Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Polityka antykorupcyjna

Główną koordynatorką naszych działań w zakresie polityki antykorupcyjnej jest dr hab. Agnieszka-Turska-Kawa, prof. UŚ.

Polecamy publikacje:

„Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”

CZĘŚĆ I

Przepisy antykorupcyjne na gruncie polskiego prawa karnego (istota i cechy wspólne), ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, adw. dr Jarosław Wichura

CZĘŚĆ II

Ustanowienie, integracja i utrzymanie skutecznego Programu Etyki i Zgodności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

„Korupcja polityczna” pod redakcją Agnieszki Turskiej-Kawy oraz Waldemara Wojtasika

Przedmiotową osią badań zaprezentowanych w tym tomie jest kwestia korupcji politycznej. Samo zjawisko, badawczo rozpoznane w literaturze światowej, występuje jako pewien wytrych dla różnego poziomu symplifikacji patologii korupcyjnych w Polsce. Z tego względu w badaniach CBOS to właśnie sfera polityki i politycy są wskazywani jako najbardziej narażeni na wystąpienia korupcji. Powszechne społeczne mniemanie o przeżarciu sfery polityki przez praktyki korupcyjne wynika z medialnej nośności takich spraw, o których środki masowego przekazu rozpisują się z ogromną lubością. Często wręcz ferują wyroki na podstawie pomówień, niepewnych poszlak czy chęci większej medialnej ekspozycji. Korupcja polityczna jest wygodnym kontekstem wyjaśniania obywatelom kryminalnych meandrów polityki, czy generalnego kryzysu demokracji.

„Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce. Wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny”, której autorami są Agata Olszanecka Marmola oraz Maciej Marmola

Zdecydowana większość publikacji naukowych dotyczących korupcji (szczególnie prac powstałych w warunkach polskich) skupia się na jednym z wymiarów tego zjawiska. My w tym krótkim opracowaniu postaramy się połączyć różne perspektywy i spojrzeć na korupcję nieco szerzej – z punktu widzenia prawa, psychologii i socjologii. Nie będziemy również unikać wątków politycznych, ponieważ to właśnie wydarzenia na scenie politycznej w dużej mierze kształtują społeczną percepcję korupcji i wyobrażenie o jej skali. Wskażemy ogólne mechanizmy zwiększające ryzyko korupcji, jak i charakterystyczne dla Polski. Przedstawimy ponadto kilka wniosków natury komparatystycznej, bazując na polskich badaniach opinii publicznej oraz analizach prowadzonych przez międzynarodowe instytucje i organizacje pozarządowe.

return to top