Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Cele

cyfra 1

Utworzenie międzyuczelnianego zespołu badawczo-dydaktycznego z zakresu:

 • Eco Smart City,
 • LegalTech i Legalengineering,
 • Digital Economy,
 • Digital Heritage,
 • Digital Culture,
 • eGaming.

cyfra 2

Realizacja badań naukowych, pozyskanie grantów krajowych i międzynarodowych.

cyfra 3

Kształcenie na poziomie I, II oraz III stopnia:

 • utworzenie ścieżek dydaktycznych dla studentów uczestników konsorcjum, w tym nowoczesny e-learning,
 • otwarte seminaria naukowe,
 • wykłady gościnne.

return to top