Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

CYBER
SCIENCE

kobieta siedząca przed komputerem


Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE jest konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

Współczesne badania naukowe, a także dydaktyka wymaga interdyscyplinarnego ujęcia. W nowoczesnych uczelniach, zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, coraz częściej powstają jednostki wspólne, łączące wiele dotychczas osobno funkcjonujących dziedzin nauki. Połączenie techniki, prawa, zarządzania oraz nowych technologii w otaczającym nas świecie jest oczywiste i takie też powinno być w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki.


o centrum

logotyp Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach logotyp Politechniki Śląskiej logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach logotyp Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego

return to top