Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

O Cyber Science

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE jest konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

Współczesne badania naukowe, a także dydaktyka wymaga interdyscyplinarnego ujęcia. W nowoczesnych uczelniach, zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, coraz częściej powstają jednostki wspólne, łączące wiele dotychczas osobno funkcjonujących dziedzin nauki. Połączenie techniki, prawa, zarządzania oraz nowych technologii w otaczającym nas świecie jest oczywiste i takie też powinno być w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Współczesny prawnik nie tylko musi znać prawo, lecz również potrafić stworzyć smart contract oraz wpisać dane w blockchain oraz stkoenizować wartości. Informatyk powinien znać procesy funkcjonujące w FinTech i regulacje prawne cyberbezpieczeństwa, a zarządzający zarówno prawo nowych technologii, jak i najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające procesy zarządcze.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

NAUKI

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

WIEDZY

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

PROCESÓW

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE powstaje z myślą o realizacji projektów naukowych oraz dydaktycznych już od nowego roku akademickiego 2022/2023. Jest to jedna z pierwszych w Europie jednostek podejmujących badania w zakresie LegalTech oraz Legalengeneering.

Zakres działania

cyberbezpieczeństwo

Eco Smart City

LegalTech, Legalengeneering

Digital Economy

AI

Gaming

Blockchain

FinTech

return to top