Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Cyber Science.

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.

mężczyzna pokazujący napisy na tablicy

Wiadomosci wstępne

Studia podyplomowe pn.: „Cyber Science – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” zostały opracowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynkowe w zakresie osób posiadających wiedzę oraz umiejętności związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Studia mają charakter interdyscyplinarny oraz praktyczny, co jest niezbędne biorąc pod uwagę zagadnienia zawarte w programie studiów. Prowadzący zajęcia reprezentują ośrodki akademickie oraz podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

Prowadzący zajęcia dydaktyczne to cenieni wykładowcy oraz specjaliści-praktycy. Stawiamy na jakość kształcenia, oferowanie aktualnej wiedzy oraz kształtowania u uczestników studiów praktycznych umiejętności.

W trakcie podjęcia studiów podyplomowych „Cyber Science – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” będzie można wybrać jedną z trzech ścieżek dyplomowania, które przygotowane zostały z myślą o przedstawicielach trzech grup odbiorców:

  • sektora administracji publicznej;
  • sektora akademickiego;
  • sektora finansowego.

Kluczowe elementy naszego programu edukacyjnego:

  1. Stosujemy model kształcenia mieszanego zorientowanego na projekty i problemy. Za pośrednictwem platformy zdalnej edukacji oraz dzięki platformie zunifikowanej komunikacji, będzie możliwość pracy z materiałami dydaktycznymi w indywidualny sposób, we własnym tempie wraz z możliwością konsultacji realizowanej w trybie asynchronicznym i synchronicznym.
  2. Zaprosimy uczestników do aktywnego tworzenia treści, które omawiane są na zajęciach oraz między zajęciami. Na zajęciach będzie nie tylko okazja do wysłuchania informacji przekazywanej przez prowadzącego, ale będzie także okazja do dyskusji. Nie tylko udostępnimy fachową wiedzę, ale także zaoferujemy fakultatywne wyjazdy i spotkania z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Dzięki takiemu podejściu oprócz wiedzy typowo akademickiej, będzie możliwość poszerzenia swoich horyzontów w zakresie zagadnień (w tym dobrych praktyk), których źródłem są specjaliści zajmującymi się cyberbezpieczeństwem zawodowo.
  3. Nastawiamy się na wykorzystanie umiejętności w praktyce. Zdobyta wiedza oraz umiejętności będą wykorzystane dla potrzeb realizacji projektów przedmiotowych, a także dla potrzeb sformułowania oraz udokumentowania rozwiązania wybranego problemu z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem przedstawionego w ramach pracy dyplomowej.

Dlaczego warto aplikować?

Program studiów umożliwi swobodne poruszanie się po różnych zagadnieniach związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Ufamy, że pozwoli to zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, a w szczególności w zakresie opracowywania strategii cyberbezpieczeństwa, wdrażania środków oraz procedur bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz incydentami cyberbezpieczeństwa. Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, dysponuje wiedzą w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, a także posiada przygotowanie merytoryczne w obszarze zastosowań informatyki śledczej. Studia mają praktyczny oraz interdyscyplinarny charakter i realizowane są przez prowadzących zarówno z sektora akademickiego, jak i z otoczenia społeczno-gospodarczego. Przewidujemy zróżnicowane formy realizacji zajęć od wykładów informacyjnych przez projekty i wizyty studyjne, aż po sesje Ask-Me-Anything. Kształcenie realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem nauczania w trybie asynchronicznym. Studia pozwalają na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nadanie kwalifikacji „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer”.

Dla kogo te studia?

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów uczelni, którzy chcą nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem. W szczególności oferta skierowana jest do osób zajmujących się lub zamierzających się zająć w przyszłości zarządzaniem cyberbezpieczeństwem.

Podsumowanie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorami. Kandydatów prosimy o wypełnienie testu kompetencyjnego oraz kwestionariusza oczekiwań, dzięki czemu jeszcze lepiej będziemy przygotowani do realizacji procesu dydaktycznego.

 


Aplikuj


Więcej szczegółów


logotyp Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach logotyp Politechniki Śląskiej logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach logo NASK

return to top