Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół

Kierownik projektu

prof. dr hab. Barbara Kożusznik
fot. Małgorzata Kłoskowicz

Profesor psychologii, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezydent Division 1 Work and Organizational Psychology International Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Główni wykonawcy

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu Division 1 Work and Organizational Psychology International Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Specjalista w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw, technik i narzędzi menedżerskich oraz automatyzacji pracy zespołu, prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tytuł doktora inżyniera uzyskał w zakresie nauk ekonomicznych.

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, w szczególności problematyki zaangażowania w pracę oraz psychologicznych predyktorów efektywności pracy zespołów pracowniczych; aktualnie specjalista ds. badań stanu kapitału ludzkiego w Dziale HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista w zakresie wspomagania zmian służących zwiększaniu zatrudnialności pracowników na rynku pracy i budowania programów restrukturyzacji zatrudnienia z elementami wsparcia pracowników przez procesy zmian, również w zatrudnieniu.

Specjalista w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

Broker innowacji, pracownik Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się prowadzeniem doradztwa dla pracowników naukowych w zakresie: pozyskiwania dotacji na działalność B+R, oceny zgłaszania projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym oraz w zakresie potencjału komercyjnego projektów.

Menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi w BPSC, specjalista w zakresie projektowania funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających ZZL, opracowywanie analiz przedwdrożeniowych, projektowanie podstawowych procesów personalnych oraz audytu kompetencji.

Koordynator projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr: think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG

Dziewięć osób na zdjęciu

Członkowie zespołu

Na zdjęciu:

  • od lewej, pierwszy rząd: kierownik projektu, dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Barbara Smorczewska, Michał Fafiński, dr hab. Olaf Flak, prof. UŚ, dr Małgorzata Kłoskowicz,
  • od lewej, drugi rząd: Anna Węgrzyn, Anna Olender-Staśkiewicz, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Adrian Pyszka, a także (nieobecna na zdjęciu) Katarzyna Więcek-Jakubek.

Fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top