Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Zespół

Kierownik projektu

prof. dr hab. Barbara Kożusznik
fot. Małgorzata Kłoskowicz

Profesor psychologii, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezydent Division 1 Work and Organizational Psychology International Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Główni wykonawcy

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu Division 1 Work and Organizational Psychology International Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Specjalista w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw, technik i narzędzi menedżerskich oraz automatyzacji pracy zespołu, prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tytuł doktora inżyniera uzyskał w zakresie nauk ekonomicznych.

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, w szczególności problematyki zaangażowania w pracę oraz psychologicznych predyktorów efektywności pracy zespołów pracowniczych; aktualnie specjalista ds. badań stanu kapitału ludzkiego w Dziale HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista w zakresie wspomagania zmian służących zwiększaniu zatrudnialności pracowników na rynku pracy i budowania programów restrukturyzacji zatrudnienia z elementami wsparcia pracowników przez procesy zmian, również w zatrudnieniu.

Specjalista w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

Broker innowacji, pracownik Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się prowadzeniem doradztwa dla pracowników naukowych w zakresie: pozyskiwania dotacji na działalność B+R, oceny zgłaszania projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym oraz w zakresie potencjału komercyjnego projektów.

Menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi w BPSC, specjalista w zakresie projektowania funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających ZZL, opracowywanie analiz przedwdrożeniowych, projektowanie podstawowych procesów personalnych oraz audytu kompetencji.

Koordynator projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr: think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG

Dziewięć osób na zdjęciu

Członkowie zespołu

Na zdjęciu:

  • od lewej, pierwszy rząd: kierownik projektu, dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Barbara Smorczewska, Michał Fafiński, dr hab. Olaf Flak, prof. UŚ, dr Małgorzata Kłoskowicz,
  • od lewej, drugi rząd: Anna Węgrzyn, Anna Olender-Staśkiewicz, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Adrian Pyszka, a także (nieobecna na zdjęciu) Katarzyna Więcek-Jakubek.

Fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top