Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oferta współpracy

Ludzi zaangażowanych w działania ICRK łączą cztery wartości: ciekawość, wiedza, zaangażowanie i doskonałość.

Do współpracy z ICRK zaproszeni są wszyscy naukowcy, którzy prowadzą badania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi bądź podejmują tematy badawcze mogące przyczynić się do świadomego kształtowania przyjaznych miejsc pracy, wspomagających rozwój takich organizacji, jak uczelnie.

Oferta współpracy adresowana jest również do osób zarządzających uczelniami oraz związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego, które są zainteresowane poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań sprzyjających wzmacnianiu potencjału kadry uczelni oraz dążeniu do doskonałości badawczej w miejscu pracy, do którego pracownicy będą wracać z przyjemnością.

Zapraszamy do kontaktu.

prof. Barbara Kożusznik | O idei powołania Centrum

Katarzyna Więcek-Jakubek | Zaproszenie do współpracy

dr Adrian Pyszka | O łączeniu świata nauki ze światem biznesu

Michał Fafiński | O wsparciu w realizacji projektów

return to top