Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
ICRK

Centrum, prowadząc działalność badawczą z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, pełni rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Idea ICRK

rośliny

Jak budować miejsce pracy przyjazne ludziom i sprzyjające rozwojowi organizacji? To pytanie towarzyszyło inicjatorom utworzenia ICRK, gdy zaczynali rozmawiać o idei Centrum. U źródeł jego powstania tkwiła więc ciekawość i pasja poznania.

ICRK to interdyscyplinarne inicjatywy badawcze, które mają dostarczać narzędzi wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi. Miarą jakości tych rozwiązań jest profesjonalizm osób angażujących się w realizację powierzonych im zadań. Tak rozumiana doskonałość ma swój fundament w najnowszej, interdyscyplinarnej wiedzy.

return to top