Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr (ICRK) to jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołana z myślą o wspieraniu pracowników oraz kadry zarządzającej – związanych przede wszystkim z uczelniami. ICRK pełni tym samym rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, inicjując interdyscyplinarne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz włączając się w ich realizację, aby projektować profesjonalne narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

– Powołane przez nas Centrum ma nie tylko prowokować do stawiania ważnych pytań, lecz również udostępniać miejsce do dyskusji i sprzyjać poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. U źródeł jego powstania tkwiła ciekawość, pasja poznania i chęć zrozumienia badanych problemów w ujęciu interdyscyplinarnym – mówi prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektor ICRK.

Inicjatywy podejmowane we współpracy z Centrum łączy wspólny cel, którym jest projektowanie rozwiązań wspomagających sektor nauki i szkolnictwa wyższego w umacnianiu pozycji badawczej uczelni oraz poprzez rozwijanie potencjału związanych z nimi pracowników.

Konkretne narzędzia konstruowane będą w oparciu o dostęp do najnowszej wiedzy z wielu różnych dyscyplin naukowych, w ramach których badane może być szeroko rozumiane funkcjonowanie człowieka w pracy.

Efekty działań podejmowanych przez zespoły ICRK powinny zainteresować przede wszystkim osoby zaangażowane w zarządzanie szkołami wyższymi. Działy HR coraz częściej stają się partnerem dla władz uczelni w rozmowach dotyczących wprowadzania zmian, które mają przyczyniać się m.in. do umacniania pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Potrzebne są więc profesjonalne narzędzia i rozwiązania sprzyjające nie tylko rozwijaniu polityki personalnej, lecz również kształtujące określoną kulturę pracy na uczelniach w duchu wartości HR Excellence in Research.

Napis ICRK oraz zielone liście

JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk | O wzmacnianiu pozycji badawczej

prof. Barbara Kożusznik | Kilka słów o ICRK

dr Agnieszka Skołucka | O wsparciu pracowników polskich uczelni

return to top