Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inicjatywy

Grafika prezentująca koło z zielonymi liśćmi

 

Projekt | ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki

Idea projektu

„ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” to jedna z inicjatyw badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji rozwoju kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, które mogą przyczynić się do umacniania pozycji rodzimych uczelni na arenie międzynarodowej.

Z jednej strony rozwój doskonałości badawczej naukowców powinien być wspierany przez dobre praktyki zarządzania sektorem nauki i szkolnictwa wyższego oraz związanymi z nim pracownikami. Z drugiej – opracowywanie nowych rozwiązań w tym zakresie musi opierać się na zrozumieniu potrzeb kadry naukowej oraz profesjonalnej obsłudze administracyjnej.

Te dwa założenia stały się podstawą projektowanych w ramach projektu narzędzi, które dotyczyć będą m.in. monitorowania rozwoju kadry naukowej oraz kadry wsparcia administracyjnego z uwzględnieniem doskonalenia procesu rekrutacji, projektowania oceny, zagadnień związanych z motywacją czy badania potrzeb szkoleniowych.

Analizie poddane zostanie funkcjonowanie zespołów badawczych i praca liderów, a także upowszechniane będą efektywne narzędzia wspierające umacnianie pozycji polskich uczelni na świecie i dążenie do szeroko rozumianej doskonałości badawczej.

Podjęta zostanie współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz ekspertami zewnętrznymi.

W ramach projektu opracowane zostaną:

cyfra 1 model kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego
cyfra 2 narzędzia oraz wskaźniki pomiaru i analizy kompetencji, w tym narzędzia online
cyfra 3 rekomendacje dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji kadr

prof. Olaf Flak | O budowaniu modelu kompetencji

Anna Węgrzyn | O tym, dlaczego badanie kompetencji jest ważne

Logo ICRK

Logo programu DIALOG Logo MNiSW

return to top