Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Nowa strategia w walce o doskonałość naukową

15.06.2022 - 10:18 aktualizacja 28.12.2022 - 14:07
Redakcja: MK

Grzegorz Filipowicz

fot. archiwum Grzegorza Filipowicza

Grzegorz Filipowicz – prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner, ekspert w obszarze rozwoju zawodowego oraz budowy systemów kompetencji, dyrektor ds. merytorycznych ForFuture.

GRZEGORZ FILIPOWICZ

Zarządzanie przez kompetencje okiem praktyka

Uczelnie z dość oczywistych względów są unikalnymi organizacjami. Jednocześnie tak jak wiele innych organizacji, sukces uczelni – jakkolwiek rozumiany – zależy od potencjału osób tworzących tę instytucję. Z tej perspektywy dziwić wręcz może fakt, że uczelnie z taką ostrożnością podchodzą do zagadnienia zarządzania kompetencjami. Coś, co w wielu innych organizacjach jest już normą, w środowisku akademickim ciągle budzi pewnego rodzaju dystans.

Z tej perspektywy inicjatywa ICRK jest nie tylko właściwym kierunkiem działania, lecz także przedsięwzięciem, które trzeba jak najszybciej upowszechnić wśród innych polskich uczelni. Nie mogąc ciągle konkurować z wieloma zachodnimi uniwersytetami na gruncie finansowym, czas najwyższy na miejscu zbudować takie warunki pracy i rozwoju – szczególnie dla młodszych pracowników naukowych – aby ci tutaj właśnie chcieli rozwijać swoje talenty.

Warto jednocześnie zdawać sobie sprawę, że proces rozwoju i utrzymania talentów naukowych to przedsięwzięcie długofalowe o strategicznym znaczeniu. Oznacza to, że im szybciej zaczniemy, im więcej uczelni włączy się w ten sposób myślenia i im lepiej uczelnie będą w tym zakresie współpracowały, tym większa szansa na sukces. Jest to jedna z tych sytuacji, gdzie współpraca na poziomie krajowym wszystkim bardziej się opłaca niż działanie samodzielne. Dlatego też zachęcam ICRK nie tylko do wdrażania modelu zarządzania kompetencjami na Uniwersytecie Śląskim, lecz także do promowania tego podejścia co najmniej w skali krajowej.

return to top