Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rozstrzygnięto konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego na rok 2023/2024

26.01.2024 - 13:33 aktualizacja 26.01.2024 - 13:33
Redakcja: OO

Konkurs na stypendium projakościowe za wyjątkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne został rozstrzygnięty. Zwiększenie stypendium na rok 2023/2024 przyznano doktorantom Szkoły Doktorskiej oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytecie Śląskim. Komisja nagradzała doktorantów od drugiego roku wzwyż w następujących obszarach: nauk humanistycznych i teologicznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Stypendium otrzymało trzydzieścioro pięcioro młodych naukowców, a do kryteriów decydujących o zwycięstwie należały: projekty badawcze, publikacje, nagrody i wyróżnienia w przeglądach artystycznych i konkursach, a także realizowanie doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

Stypendium projakościowe jest finansowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, ze środków pozyskanych dzięki udziałowi Uniwersytetu Śląskiego w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz zwiększeniu o 2% subwencji na okres 2020–2025.

Wyniki konkursu na zwiększenie stypendium w ramach IDB | Szkoła Doktorska (us.edu.pl)

grupa studentów

return to top