Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Ogród botaniczny przy IBBiOŚ zaprasza!

21.03.2022 - 09:37 aktualizacja 21.03.2022 - 10:04
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: botanika, flora, galeria, kwitnienie, ogród botaniczny, rośliny, wiosna

Wiosna się budzi! Przyjdź do ogrodu 🙂 Mini OGRÓD BOTANICZNY przy IBBiOŚ zaprasza!

 

Koncepcję utworzenia mini OGRODU BOTANICZNEGO przy budynkach wydziału w Katowicach (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych) rozpoczęto realizować w 2014 roku. W 2016 roku, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kolekcja została uzupełniona i opisana tabliczkami. Jest ona zaaranżowana przede wszystkich z myślą o studentach naszego wydziału. Oprócz różnorodności gatunkowej roślin, mini ogród  ilustruje zagadnienia z zakresu systematyki,  biologii i ekologii gatunku, dendrologii, syntaksonomii, ochrony przyrody i użytkowego wykorzystania roślin. W 2019 roku mini ogród  wzbogacił się o okaz miłorzębu dwuklapowego, nasadzonego dla uczczenia 50-lecia biologii na Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

Oprócz znaczenia merytorycznego  studenci starają się angażować w opiekę nad mini OGRODEM. Przejawia się to m.in. wsparciem finansowym przez Samorząd Studencki czy drobnymi pracami pielęgnacyjnymi wykonywanymi  przez wszystkich życzliwych inicjatywie, w tym członków koła botaników Flora. Ta niewielka powierzchnia jest również doskonałym miejscem do rozwijania umiejętności badawczych. W efekcie wspólnych obserwacji nawiązała się współpraca między wymienionym kołem „Flora”, a kołem naukowym zoologów Faunatycy. Uzyskano dofinansowanie projektu pt. „Badanie entomofauny ogrodu dydaktycznego przy lnstytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska w Katowicach ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających”.

 

Mini OGRÓD BOTANICZNY otwarty jest dla wszystkich, odwiedzany jest przez młodzież szkolną w czasie różnych wydarzeń edukacyjnych, budzi też zainteresowanie mieszkańców Katowic, wpisując się jednoznacznie w ideę „Miasta ogrodów”.

Kolekcja zaaranżowana jest w taki sposób, aby można było zaobserwować kwitnące okazy roślin od wczesnej wiosny do jesieni, a nawet w zimie. Dzięki temu możliwe są również obserwacje coraz bogatszej entomofauny.   Zachęcamy do studiowania bioróżnorodności mini ogrodu w każdej wolnej chwili.

Rozpoczynamy prezentację okazów roślin od przedstawicieli kwitnących najwcześniej, nawet w lutym.

 

return to top