Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Chemia Fizyczna

Lider zespołu: prof. dr hab. Marzena Dzida

Skład zespołu:

dr hab. Edward Zorębski, prof. UŚ (Scopus, ORCID)
mgr inż. Karolina Brzóska (Scopus, ORCID)
mgr Paweł Gancarz (Scopus, ORCID)
lic. Krzysztof Cwynar
lic. Łukasz Scheller

Strona internetowa: www.zchf.us.edu.pl


Tematyka badań zespołu:

 • Opracowanie warunków otrzymywania stabilnych długoterminowo nanofluidów zawierających nanocząstki węglowe oraz ciecze molekularne
 • Analiza wpływu nanocząstek węglowych na właściwości termofizyczne stabilnych nanofluidów
 • Analiza wpływu struktury cieczy jonowych na właściwości termodynamiczne, akustyczne i elektrochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem relaksacji

Zainteresowania badawcze zespołu:

 • Badanie wpływu struktury cieczy jonowych oraz cieczy molekularnych na wysokociśnieniowe właściwościach akustyczne i termodynamiczne
 • Badanie wpływu struktury cieczy jonowych na własności elektrochemiczne ze szczególnym uwzględnieniem relaksacji
 • Właściwości fizykochemiczne paliw i biopaliw zarówno pod ciśnieniem atmosferycznym jak i w obszarze wysokich ciśnień
 • Właściwości cieczy z nanocząstkami jako układów do magazynowania energii
 • Właściwości fizykochemiczne alkoholi oraz mieszanin ciekłych z jednym składnikiem asocjującym
 • Prace projektowe i konstrukcyjne przyrządów do pomiarów prędkości ultradźwięków w cieczach zarówno pod ciśnieniem atmosferycznym  jak i w obszarze wysokich ciśnień

Projekty:

 • Grant NCN, konkurs OPUS 14: 2017/27/B/ST4/02748: Otrzymywanie, stabilność, struktura i właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych z nanostrukturami węglowymi jako materiałów do magazynowania energii, Kierownik: prof. dr hab. Marzena Dzida, konsorcjum z grupą dr. hab. Sławomira Boncla, prof. PolŚl, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 10.2018–2.10.2021
 • Projekt nr POIR.01.02.00-00-0031/17: Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych, realizowany w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, lider Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, podwykonawca Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kierownik pracy zleconej: prof. dr hab. Marzena Dzida, 04. 2019–31.12.2019

Wybrane publikacje:

 • B. Jóźwiak, G. Dzido, E. Zorębski, A. Kolanowska, R. Jędrysiak, J. Dziadosz, M. Libera, S. Boncel, M. Dzida, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (34), 38113-38123.
  IF=8.758, 200 pkt MNiSW
 • M. Kapkowski, M. Ludynia, M. Rudnicka, M. Dzida, E. Zorębski, M. Musiał, M. Doležal, J. Polanski, Enhancing the CO2 capturing ability in leaf via xenobiotic auxin uptake, Science of the Total Environment 2020, 745, 141032-1-7. IF=6.551, 200 pkt MNiSW
 • M. Dzida, Thermophysical Properties of 1-Butanol at High Pressures, Energies 2020, 13, 5046. IF=2.207, 140 pkt MNiSW
 • S. Pawlus, A. Grzybowski, S. Kołodziej, M. Wikarek, M. Dzida, P. Góralski, S. Bair, M. Paluch, Density Scaling Based Detection of Thermodynamic Regions of Complex Intermolecular Interactions Characterizing Supramolecular Structures, Scientific Reports 2020, 10, 1-8. IF = 3.998, 140 pkt MNiSW
 • M. Musiał, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Dzida, High-pressure speed of sound and related thermodynamic properties of N-alkylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imides, Journal of Molecular Liquids 2020, 113188. IF = 5.065, 100 pkt MNiSW
 • Z. Wojnarowska, M. Musiał, M. Dzida, M. Paluch, Experimental Evidence for a State-Point-Independent Density-Scaling Exponent in Ionic Liquids, Physical Review Letters 2019, 123, 125702. IF = 9.227, 200 pkt MNiSW
 • M. Musiał, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Dzida, Effect of alkyl chain length in cation on thermophysical properties of two homologous series: 1-alkyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imides and 1-alkyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonates, Journal of Molecular Liquids 2019, 293, 111511. IF = 4.513, 100 pkt MNiSW
 • M. Dzida, M. Musiał, E. Zorębski, M. Zorębski, J. Jacquemin, P. Goodrich, Z. Wojnarowska, M. Paluch, Comparative study of effect of alkyl chain length on thermophysical characteristics of five N-alkylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imides with selected imidazolium-based ionic liquids, Journal of Molecular Liquids 2019, 278, 401-412. IF = 4.513, 100 pkt MNiSW
 • M. Musiał, M. Zorębski, M. Dzida, J. Safarov, E. Zorębski, E. Hassel, High pressure speed of sound and related properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, Journal of Molecular Liquids 2019, 276, 885-896. IF = 4.513, 100 pkt MNiSW
 • E. Zorębski, M. Musiał, M. Dzida, Relation between temperature-pressure dependence of internal pressure and intermolecular interactions in ionic liquids – Comparison with molecular liquids, The Journal of Chemical Thermodynamics 2019, 131, 347-359. (invited paper) IF = 2.631, 100 pkt MNiSW
 • Z. I. Zaripov, F. M. Gumerov, V. F. Khairutdinov, M. Musiał, E. Zorębski, M. Dzida, I. M. Abdulagatov, Thermal conductivity and thermal diffusivity of pyrrolidinium-based ionic liquids at atmospheric pressure, Fluid Phase Equilibria 2019, 485, 135-145. IF = 2.197, 100 pkt MNiSW
 • M. Kapkowski, J. Popiel, T. Siudyga, M. Dzida, E. Zorębski, M. Musiał, R. Sitko, J. Szade, K. Balin, J. Klimontko, M. Zubko, J. Polanski, Mono- and bimetallic nano-Re systems doped Os, Mo, Ru, Ir as nanocatalytic platforms for the acetalization of polyalcohols into cyclic acetals and their applications as fuel additives, Applied Catalysis B: Environmental 2018, 239, 154-167. IF = 11.698, 45 pkt MNiSW
 • M. Dzida, M. Musiał, E. Zorębski, S. Jężak, J. Skowronek, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, A. Cyranka, M. Świątek, Comparative study of the high pressure thermophysical properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium and 1,3-diethylimidazolium ethyl sulfates for use as sustainable and efficient hydraulic fluids, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6, 10934-10943. IF = 6.970, 40 pkt MNiSW
 • M. Musial, M. Kuczak, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, E. Zorebski, M. Dzida, Trisubstituted imidazolium-based ionic liquids as innovative heat transfer media in sustainable energy systems, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6, 7960-7968. IF = 6.970, 40 pkt MNiSW
 • M. Dzida, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Żarska, M. Geppert-Rybczyńska, M. Chorążewski, J. Jacquemin, I. Cibulka, Speed of sound and ultrasound absorption in ionic liquids, Chemical Reviews 2017, 117, 3883-3929. IF = 52.613, 50 pkt MNiSW
 • M. Musiał, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, E. Zorębski, M. Dzida, Pyrrolidinium-based ionic liquids as sustainable media in heat transfer processes, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2017, 5, 11024-11033. IF = 6.140, 40 pkt MNiSW

return to top