Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Możliwość pracy w wybranych Zespołach Badawczych dla studentów

04.01.2022 - 14:35 aktualizacja 07.02.2022 - 20:01
Redakcja: Marcin Łaciak

Szanowni Państwo,

żeby umożliwić studentom pierwszego roku studiów kierunku fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, mikro- i nanontechnologia bezpośredni kontakt z prowadzonymi w Instytucie Fizyki badaniami naukowymi, oferujemy – od drugiego semestru studiów – udział w pracach wybranych Zespołów Badawczych działających w Instytucie. Dla pięciu studentów z najlepszymi wynikami po pierwszym semestrze, biorących udział w pracach Zespołów, Dyrekcja Instytutu oferuje możliwość sfinansowania udziału w prowadzonych pracach badawczych w formie umów o dzieło (brutto 1000 PLN/ miesiąc). Maksymalna długość stażu to 4 miesiące (marzec – czerwiec). Staż może się rozpocząć nie później niż 1 maja br. Udział w takim płatnym stażu nie ogranicza możliwości starania się o stypendia naukowe dostępne w Uniwersytecie Śląskim. Zgłoszenie proszę przesyłać drogą mailową na adres: sebastian.pawlus@us.edu.pl (i do wglądu do proponowanego Opiekuna w Zespole) do dnia 17 lutego br. Formularz zgłoszeniowy (docx).
Poniżej przedstawiamy proponowane tematy oraz informacje kontaktowe:

 • Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego” – dr Katarzyna Malarz (katarzyna.malarz@us.edu.pl)
 • Chelatory żelaza jako inhibitory kinazy tyrozynowej – nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego” – dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ  (anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl)
 • Modelowanie noża cybernetycznego przy zastosowaniu kodu GEANT4.” – dr hab. Adam Konefał, prof. UŚ (adam.konefal@us.edu.pl)
 • Analiza wpływu niskoenergetycznych fotonów na dawkę pochłoniętą  w ochronie radiologicznej.” – dr hab. Adam Konefał, prof. UŚ (adam.konefal@us.edu.pl)
 • Rozwijanie całek Mellin-Barnesa w zbieżne szeregi„, czas realizacji 6 m-cy – prof. dr hab. Janusz Gluza (janusz.gluza@us.edu.pl)
 • Technologia i właściwości wybranych układów mikromagnetycznych„, okres stażu: 3 miesiące z możliwością przedłużenia – dr hab. Artur Chrobak, prof. UŚ  (artur.chrobak@us.edu.pl).
 • Badanie półmetalicznych ferromagnetyków i spinowo-spolaryzowanych półprzewodników z zerową przerwą energetyczną„, okres stażu: 3 miesiące z możliwością przedłużenia, adresat: student II stopień (fizyki, informatyki lub kierunków pokrewnych) – dr hab. Jerzy Goraus, prof. UŚ. (jerzy.goraus@us.edu.pl)
 • „Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw izolatorów topologicznych”, okres stażu: 3 miesiące z możliwością przedłużenia, adresat: student 2 roku kierunku Mikro i nanotechnologia (I stopień) – dr Katarzyna Balin (katarzyna.balin@us.edu.pl)
 • “Przygotowanie i testy detektora neutronowego.” –  2 miesiące – dr hab. E. Stephan, prof. UŚ (elzbieta.stephan@us.edu.pl)
 • “Możliwość odróżnienia pary proton-neutron od deuteronu w układzie BINA – analiza i symulacje” – dr hab. E. Stephan, prof. UŚ (elzbieta.stephan@us.edu.pl)
 • “Analiza danych z testów detektora TPC (Time Projection Chamber – Komora Projekcji czasowej) dla eksperymentu T2K” – dr hab. A. Bubak, prof. UŚ (arkadiusz.bubak@us.edu.pl)
 • „Kompleksowa analiza fizykochemicznych właściwości wybranych nanocząstek spineli ferrytowych i ich kompozytów jako materiałów multifunkcjonalnych o szerokim spektrum zastosowań (Comprehensive analysis of the physicochemical properties of selected ferrite spinel nanoparticles and their composites as multifunctional materials with a wide range of applications)” – dr hab. A. Bajorek, prof. UŚ anna.bajorek@us.edu.pl
 • „Badanie gęstości tkanki kostnej u osób z chorobą zwyrodnieniową” (staż 4-miesięczny, marzec-czerwiec) – dr Iwona Lazar (iwona.lazar@us.edu.pl)

Zachęcamy do udziału w stażach,
Dyrekcja Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

return to top