Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Możliwość pracy w wybranych Zespołach Badawczych dla studentów kierunku fizyka

Szanowni Państwo, żeby umożliwić studentom pierwszego roku studiów kierunku fizyka bezpośredni kontakt z prowadzonymi w Instytucie Fizyki badaniami naukowymi, oferujemy – od drugiego semestru studiów – udział w pracach wybranych Zespołów Badawczych działających w Instytucie Dla pięciu studentów z najlepszymi wynikami po pierwszym semestrze, biorących udział w pracach Zespołów, Dyrekcja Instytutu oferuje możliwość sfinansowania udziału
Dla studentaWiadomości
więcej

Kolaboracja Mion g-2 w Fermilabie potwierdza rozbieżność pomiędzy eksperymentem i teorią w pomiarze anomalnego momentu magnetycznego mionu

Eksperyment Mion g-2 w Fermilabie (USA) bada oddziaływanie mionu z polem magnetycznym Dzięki precyzyjnemu określeniu momentu magnetycznego mionu i porównaniu wyników z podobnie dokładnymi przewidywaniami teoretycznymi, eksperyment jest wrażliwy na nową fizykę która może objawić się w subatomowych fluktuacjach kwantowych otaczających mion Poprzedni eksperyment przeprowadzony dwie dekady temu w Brookhaven National Laboratory ujawnił znaczącą
OgólneWiadomości
return to top