Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Nabór na studia stacjonarne I i II stopnia: Biofizyka

25.05.2023 - 07:57 aktualizacja 25.05.2023 - 07:57
Redakcja: agnieszka jankowska 45315

język wykładowy: polski

Biofizyka dedykowana jest ludziom zafascynowanym przedmiotami ścisłymi, którym zależy na rozwoju interdyscyplinarnym (z zakresu biologii, fizyki, chemii i matematyki). Kierunek ten pozwala zagłębić się w meandry biofizyki molekularnej, termodynamiki procesów biologicznych, a także krystalochemii. Jesteście ciekawi, na czym polega modelowanie procesów na poziomie molekularnym? Chcecie dowiedzieć się, jaką funkcję pełnią metody eksperymentalne w badaniach biologicznych? Poznać mikrobiologię, immunologię i genetykę molekularną? Dodatkowo w ramach wyboru specjalności oferujemy optykę okularową z elementami optometrii lub biofizykę molekularną. 

Biofizyka: optometria

Kolejnym ważnym krokiem w zgłębianiu biofizyki są studia II stopnia, pogłębiające wiedzę z zakresu metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach materii ożywionej, anatomii, fizjologii człowieka oraz wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe. Wybrane w toku studiów specjalności (optometria lub biofizyka molekularna) umożliwiają natomiast zdobycie fachowych umiejętności praktycznych.

Ścieżka kariery po biofizyce prowadzi m.in. do zawodu optometrysty (NO), placówek farmaceutycznych, instytucji naukowych, a także firm związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Studia są prowadzone w nowoczesnym obiekcie badawczo-dydaktycznym, w Kampusie w Chorzowie, znakomicie skomunikowanym z centrum Chorzowa i Katowic.

Link do szczegółów: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/oferta-dydaktyczna/biofizyka/

return to top