Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grupa badawcza:

Techniki spektrometrii jądrowej w badaniach środowiskowych i medycznych

Badania naukowe prowadzone w Laboratorium Badania Niskich Aktywności (LabNA) koncentrują się głównie wokół pomiarów promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w próbach środowiskowych stałych i ciekłych.

Głównym nurtem prowadzonych badań są pomiary stężeń aktywności izotopów 226Ra, 232Th(228Ac), 40K w próbach stałych z wykorzystaniem techniki spektrometrii gamma i izotopów 234,238U w próbach stałych i ciekłych z użyciem spektrometrii alfa. Prowadzone badania dotyczą zawartości tych izotopów w materiałach takich jak gleby, skały zbiornikowe, węgiel i produkty jego spalania. Pomiary promieniotwórczości wód (głównie z obszaru południowej Polski) dotyczą obecności izotopów 234,238U (spektrometria alfa), 226,228Ra oraz gazowego 222Rn (technika ciekłoscyntylacyjna). Izotopy radonu analizowane są również w powietrzu mieszkalnym i glebowym z użyciem przenośnego spektrometru RAD7 firmy Durridge, USA. Prowadzona jest współpraca naukowa w ramach działalności Centrum Radonowego-Pozarządowej Polskiej Sieci Naukowej (http://centrum-radonowe.gig.eu/). W ramach realizowanych projektów BSUIN i EUL badana jest promieniotwórczość naturalna w podziemnych laboratoriach regionu Morza Bałtyckigo. Ponadto, w LabNA prowadzone są badania polegające na testach zastosowania i wdrożenia nowych detektorów w dozymetrii medycznej.

Link do strony laboratorium

return to top