Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Badania Niskich Aktywności

Kierownik: dr Agata Walencik-Łata, agata.walencik@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: + 48 32 3497739, pracownia: H/-1/11, H/-1/14

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, nauk o Ziemi wykorzystujące metody fizyki jądrowej do badania promieniotwórczości w środowisku życia człowieka.

Aparatura:

 • Liczniki ciekłoscyntylacyjne: Tri-Carb 5110TR,1414 WinSpectral α/b, pozwalające na separacje promieniowania alfa i beta.
 • Przenośny monitor radonu – RAD7 firmy Durridge z przystawką Rad Aqua.
 • Laboratoryjne spektrometry promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe i detektor germanowy wysokiej czystości o średnicy kryształu 60.7 mm i kriostatu (Cryo-Pulse 5 Plus) chodzonego systemem elektronicznym firmy Canberra-Packard. Detektor pozwala na pomiar izotopów w zakresie energetycznym od 40 keV do 10 MeV. Jest to nowoczesny detektor o wydajności względnej 20 %, zdolności rozdzielczej (FWHM) 1.8 keV i charakteryzujący się stosunkiem Fotopik/Compton: 50:1 dla linii 1.33 MeV pochodzącej od 60Co. Rejestracja i analiza danych przeprowadzana jest za pomocą oprogramowania Genie2000.
 • Spektrometr promieniowania α 7401VR firmy Canberra-Packard wyposażony w detektory półprzewodnikowe PIPS o powierzchni czynnej 300 mm2.

 

Główne nurty prowadzonych badań dotyczą:

 • Pomiary stężeń aktywności izotopów α i β- promieniotwórczych techniką spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej (LSC), głównie izotopów 222Ra, 226,228Ra w wodach.
 • Pomiary stężenia aktywności 222Rn w powietrzu z wykorzystaniem detektorów PICO – RAD techniką LSC.
 • Pomiary stężenia aktywności izotopów 220,222Rn w powietrzu, wodzie i powietrzu glebowym z wykorzystaniem przenośnego monitora radonu – RAD7.
 • Analiza prób środowiskowych techniką spektrometrii promieniowania gamma. Pomiar stężeń aktywności izotopów emitujących promieniowanie gamma w zakresie od 50 do 3000 keV laboratoryjnie wykorzystując detektory półprzewodnikowy HPGe pozwalające na wysokorozdzielczą analizę spektralną widma promieniowania.
 • Pomiar stężeń aktywności izotopów: 234,238U w próbach środowiskowych: wodach i skałach techniką spektrometrii alfa. Pomiar prób poprzedzony jest wcześniejszą preparatyką chemiczną.

Fot. 1. Licznik ciekłoscyntylacyjny Tricarb 5110TR α/β.

Fot. 2, 3. Stanowisko pomiarowe z spektrometrem promieniowania γ.

return to top