Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Jacek Szade

Dr Katarzyna Balin

Opracowanie i rozwój elektroniki opartej na spinie stało się w ostatnich latach technologicznym zapotrzebowaniem.  W elektronice spinowej (urządzeniach spintronicznych) oprócz ładunku elektronowego (na którym oparte są urządzenia elektroniczne) wykorzystywany będzie inny stopień swobody elektronów – spin. Oczekiwana poprawa wydajności urządzeń spintronicznych obejmuje większą szybkość odczytu i zapisu, większą pojemność pamięci, mniejsze rozpraszanie ciepła i mniejszy pobór mocy w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami elektronicznymi.  Jednakże, praktyczne zastosowania spintroniki wciąż stanowią wyzwanie i wiele kwestii musi być rozpoznanych i wyjaśnionych.

 

Obecne badania grupy koncentrują się na kryształach i cienkich warstwach związku Bi2Te3. Badania ukierunkowane są na rozstrzygnięcie kilku kluczowych kwestii:

  • Wpływu magnetycznych domieszek na strukturę elektronową i własności izolatora topologicznego,
  • Problemu stabilności chemicznej wytworzonych układów, w szczególności wielowarstw IT z metalem stanowiących złącze, i obserwacji zjawisk zachodzących na złączu,
  • Odkreślenie struktury spinowej stanów powierzchniowych i skorelowanie jej ze szczegółową strukturą elektronową z uwzględnieniem wkładu pochodzącego od domieszkowania metalem będącym źródłem momentów magnetycznych
  • Ewolucji dynamiki nośników i fononów w wyniku zamknięcia kwantowego w cienkich warstwach zawierających TI.

Hodowla warstw i badania strukturalne realizowane są w z wykorzystaniem technik badawczych (MBE, XPS, UPS, RHEED, LEED, TOF-SIMS) w Laboratorium Fizyki Powierzchni i oraz Laboratorium Spektroskopii Elektronowej L112 BIO-FARMA.

Badania struktury elektronowej z wykorzystaniem technik UARPES na synchrotronie SOLARIS w Krakowie.  Pomiary dynamiki nośników realizowane z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczych pomiarów optycznych w  Instytucie Molekuł i Materiałów w Le Mans oraz TR-ARPES w Laboratorium Optyki Kwantowej na Uniwersytecie Nova Gorica.

 

Badania realizowane w ramach projektów:

Kompleksowa fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz badanie unikalnych zjawisk występujących na złączach izolatora topologicznego z metalem wytworzonych w postaci wielowarstwowych heterostruktur technikπą termicznego osadzania par

07.02.2017 – 06.02.2021 NCN, OPUS

Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metalicznymi, za pomocą czasowo rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej. Wraz z kompleksową charakteryzacją fizyczną oraz chemiczną.

21.02.2018 – 20.02.2020 NCN, Preludium

return to top