Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół Fizyki Fazy Skondensowanej

Zespół Fizyki Fazy Skondensowanej stanowi grupę naukowców realizujących w ujęciu teoretycznym oraz eksperymentalnym prace badawcze w zakresie badań „Właściwości strukturalnych, elektronowych i magnetycznych materiałów litych oraz nano- i bio-układów”.

Aktualne tematy badawcze:

 • Analiza efektu synergii w nanokompozytach syntezowanych na bazie nanocząstek spineli ferrytowych i nanorurek węglowych i tlenku grafenu.
 • Korelacja między mikrostrukturą a właściwościami magnetycznymi w nanoproszkach i nanokompozytach ziemi rzadkich i metali przejściowych typu RT5.
 • Nowe materiały magnetokaloryczne do zastosowań w chłodnictwie magnetycznym.
 • Zastosowanie metod fizyki powierzchni do badania nanomateriałów funkcjonalnych.
 • Kwantowe zjawiska krytyczne w materiałach z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymanie, badania podstawowe.
 • Własności strukturalne, elektronowe oraz magnetyczne układów zawierających ziemie rzadkie i pierwiastki 3d.
 • Otrzymywanie i badania podstawowych właściwości ultra-cienkich warstw zawierających izolatory topologiczne.
 • Zastosowanie metod fizyki powierzchni do badania nano- i bio-układów.
 • Badania transportu elektrycznego oraz własności mechanicznych w skali nano.
 • Otrzymywanie i badania strukturalne, elektronowe nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej.
 • Symulacje procesów magnesowania układów zawierających fazy o ultra-wysokiej koercji oraz optymalizacja twardych właściwości magnetycznych pod kątem redukcji zawartości pierwiastków ziem rzadkich.
 • Technologia mikro i nano- układów magnetycznych zawierających fraktalne struktury faz magnetycznie twardych.
 • Materiały magnetokaloryczne, termoelektryczne oraz o nietypowej strukturze elektronowej.
 • Poszukiwanie nowych materiałów mających charakter półmetalicznego półprzewodnika z zerową przerwą energetyczną (ang. Spin Gapless Semiconductor) lub półmetalicznego ferromagnetyka (ang. Half Metallic Ferromagnet).
 • Badanie procesów fizykochemicznych w związkach tlenkowych w kontekście potencjalnych właściwości aplikacyjnych tych materiałów.

Nasza aktywność naukowa realizowana jest w laboratoriach:

return to top