Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Phenomenology of lepton masses and mixing with discrete flavor symmetries

28.06.2024 - 10:29 aktualizacja 28.06.2024 - 10:29
Redakcja: agnieszka jankowska 45315

Zespół z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego kierowany przez prof. Janusza Gluzę we współpracy z naukowcami z USA (Uniwersytet Stanu Wirginia oraz Centrum Nauk Kosmicznych Uniwersytetu Waszyngton) i Niemiec (Instytut Maxa Plancka w Monachium) opublikował w czerwcu artykuł w prestiżowym czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics. Praca dotyczy analizy modeli mających na celu wyjaśnienie jakiego typu nowe symetrie mogą być wykorzystane do zrozumienia obserwowanych własności oscylacji trzech rodzajów neutrin. W pracy rozpatrzono tzw.  symetrie dyskretne, takie jak symetria A_4 (symetrie takie są  stosowane w fizyce,  na przykład do opisu kryształu diamentu) czy też bardziej abstrakcyjne symetrie oparte o grupy modularne https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_modularna . Modele te implikują istnienie nowych rodzajów cząstek, które oprócz opisu własności mas i mieszań kwantowych stanów znanych nam „zapachów” neutrin elektronowych, mionowych i taonowych, mogą tłumaczyć także szereg obserwacji kosmologicznych takich jak asymetrię materia-antymateria w kosmosie (rozpady nowych masywnych neutrin) czy też problem ciemnej materii (w pracy rozpatrzono implikacje pochodzące od oddziaływań bezspinowych cząstek Higgsa oraz dodatkowych fermionów). Fenomenologia możliwych procesów związanych z symetriami dyskretnymi cząstek jest bardzo bogata. Niektóre symetrie badane są w zderzaczach cząstek (np. LHC) lub w kontekście obserwacji fal grawitacyjnych czy też egzotycznych rozpadów jądrowych (np. podwójny bezneutrinowy rozpad beta jąder). Prace wykonano w ramach realizacji grantu Opus Narodowego Centrum Nauki „Non-standard neutrinos and CP-violating effects in the leptonic sector” (krótki opis projektu w języku polskim: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/482538-pl.pdf). W pracy po stronie polskiej obok prof. Gluzy brali udział: Szymon Zięba, Krzysztof Grzanka (doktoranci), Biswajit Karmakar (postdok), Ievgen Dubovyk, Bartosz Dziewit (adiunkci na Wydziale Nauk  Ścisłych i Technicznych UŚ). 

Link do pracy w czasopiśmie https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641024000309 oraz publicznej wersji artykułu w repozytorium prac wysokich energii Inspires HEP https://inspirehep.net/literature/2715897

return to top