Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Wyróżnienie publikacji Weak ferromagnetic response in PbZr1-xTixO3 single crystals

15.11.2019 - 12:43 aktualizacja 04.05.2020 - 15:43
Redakcja: Marcin Łaciak

Informacja o artykule “Weak ferromagnetic response in PbZr1-xTixO3 single crystals” autorstwa dr Iwony Lazar, dr Moniki Oboz, dra Jerzego Kubackiego, dra Andrzeja Majchrowskiego, dr Julity Piechy, dra Dariusza Kajewskiego oraz prof. dra hab. Krystiana Roledera, opublikowanym w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry C” (impact factor 6,641), ukazała się na okładce tego czasopisma. Artykuł powstał we współpracy pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W artykule opisano zaobserwowane po raz pierwszy właściwości magnetyczne kryształów roztworu stałego PbZr1-xTixO3 (PZT). Roztwory te są znane głównie ze swoich bardzo dobrych właściwości piezoelektrycznych. Znajdują zastosowanie m. in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice, medycynie, sporcie, czy zaawansowanej aparaturze naukowo-badawczej. Badania eksperymentalne opisane w artykule potwierdziły, przewidywane wcześniej w rozważaniach teoretycznych, możliwość generowania ferromagnetyzmu przez defekty w perowskitach tlenowych.

Okładka Journal of Materials Chemistry C (pdf)

Opis do rysunku z pliku pdf:

Rysunek na okładce Journal of Materials Chemistry C nawiązuje do struktury perowskitu ABO3, w której w miejscu atomu B (Ti lub Zr) w środku oktaedru tlenowego znajdują się dwie pętle: większa opisująca właściwości ferroelektryczne oraz mniejsza odpowiadająca słabym właściwościom ferromagnetycznym. Odkrycie właściwości magnetycznych w ferroelektrycznym roztworze PZT można nazwać przełomowym, gdyż pozwala traktować roztwory stałe PZT jako multiferroiki. Właściwości multiferroiczne w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami piezoelektrycznymi czynią roztwory PZT jeszcze bardziej niż dotąd materiałami atrakcyjnymi do praktycznych zastosowań.

return to top