Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Jacek Szade

01.03.2023 - 09:43 aktualizacja 02.03.2023 - 22:00
Redakcja: Marcin Łaciak

Z wielkim żalem i smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci
śp. prof. dr hab. Jacka Szade
długoletniego pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, naszego współpracownika, kolegi i przyjaciela.

Prof. dr hab. Jacek Szade był cenionym naukowcem i dydaktykiem, który całą swoją karierę zawodową związał z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej bogatej karierze pełnił liczne funkcje związane z działalnością w Uniwersytecie Śląskim, m.in. Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Kształcenia (2005-2008) oraz członka senackiej komisji budżetu i finansów (1995-2001). Działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był w zarządzie i pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Brał udział w licznych inicjatywach na rzecz rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu Fizyki, a także bardzo aktywnie działał w ramach Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Pełnił tam funkcję koordynatora merytorycznego linii badawczej Phelix, koordynatora ds. rozwoju infrastruktury badawczej oraz dyrektora Działu Naukowego. Profesor Jacek Szade został uhonorowany Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz licznymi nagrodami rektora UŚ za działalność naukową.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 marca o godz.12.30 w Tychach, w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają, w imieniu całej społeczności Instytutu,
Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

return to top