Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Złoty medal w międzynarodowym konkursie Hong Kong International Invention and Design Competition IWIS 2020 dla grupy z Uniwersytetu Śląskiego

18.02.2021 - 10:14 aktualizacja 19.02.2021 - 10:33
Redakcja: Marcin Łaciak

Interdyscyplinarna grupa badaczy z Uniwersytetu Śląskiego dr inż. Andrzej Dzienia, dr inż. Paulina Maksym, dr hab. Magdalena Tarnacka, Prof. UŚ, dr hab. Kamil Kamiński, Prof. UŚ, prof. dr hab. Marian Paluch zdobyła złoty medal w międzynarodowym konkursie Hong Kong International Invention and Design Competition IWIS 2020 (2-4.12.2020). W wydarzeniu udział brały 82 rozwiązania z 11 krajów w tym z Tajwanu, Japonii, Hongkongu, Indonezji, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Polski, Rosji, Rumunii, Maroka. Wynalazek zgłoszony przez Naszych naukowców dotyczył innowacyjnej wysokociśnieniowej metody otrzymywania poli(1-winylo-2-pirolidonu) (PVP), polimeru o szerokim zastosowaniu w farmacji, naukach biomedycznych, przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Zastosowanie wysokiego ciśnienia w procesie polimeryzacji umożliwiło uzyskanie polimerów w szerokim zakresie ciężarów cząsteczkowych o parametrach (makro)strukturalnych i właściwościach nieosiągalnych w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Co istotne, katalityczny efekt wysokiego ciśnienia umożliwił również prowadzenie procesu polimeryzacji bez udziału toksycznych katalizatorów (metalo)organicznych, czy też rozpuszczalników umożliwiając tym samym uzyskiwanie ultra-czystych materiałów polimerowych konkurencyjnych do handlowo dostępnych. Badania dotychczas finansowano przez Narodowe Centrum Nauki (projekt SONATA DEC-2018/31/D/ST5/03464), oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POIR.04.01.04-00-0142/17-00).

Serdecznie gratulujemy,
Dyrekcja Instytutu Fizyki

return to top