Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Obrona publiczna rozprawy doktorskiej – mgr inż. Klaudia Grzywnowicz

16.11.2023 - 16:58, aktualizacja 16.11.2023 - 16:58
Redakcja: Jacek Krawczyk

Rozprawa doktorska nt.
„Synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych w medycynie regeneracyjnej”

Promotor: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

Obrona odbędzie się w Chorzowie Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych ul. 75 Pułku Piechoty 1a sala P/0/05.

Streszczenie:

Celem pracy była synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych do zastosowania w medycynie a w szczególności na implanty chrzęstne oraz kostne. Jako materiału bazowego użyto poliwęglanu. Wykorzystano również następujące domieszki: betulinę, nanosrebro oraz nanokrzemionkę.

Realizację założonego celu pracy podzielono na dwa etapy. Pierwszym z nich było przygotowanie materiałów do badań. W ramach tego punktu otrzymane domieszki wraz z materiałem bazowym zostały poddane blendowaniu a następnie wytłaczaniu. Wytworzony w ten sposób filament wykorzystano do wydrukowania próbek z zastosowaniem technologii przyrostowej 3D. Drugi etap pracy obejmował charakterystykę otrzymanych materiałów. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały badania właściwości mechanicznych – wytrzymałości na rozciąganie oraz udarności. Ponadto wykonano także chromatografię gazową oraz chromatografię wykluczenia. Charakterystykę uzupełniono badaniami spektrofluorymetrycznymi. Próbki zbadano również z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni FT-IR oraz spektrometrii mas MALDI-ToF. Dodatkowo przeprowadzona została ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i ocena cytotoksyczności.

Otrzymane wyniki potwierdziły skład oraz stabilność termiczną materiałów w procesie wytwórczym. Potwierdzono także pozytywny wpływ domieszek na materiał bazowy w aspekcie poprawy właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Uzyskane podczas pracy wyniki pozwoliły potwierdzić przydatność otrzymanych materiałów do zastosowania w branży medycznej.

return to top